Gå till huvudinnehåll

Enheten för sällsynta sjukdomar, Nya barnsjukhuset

Vid HUS enhet för sällsynta sjukdomar främjar vi diagnostiken, uppföljningen och behandlingen av sällsynta sjukdomar.

Vår uppgift är att organisera vården för patienter som lider av sällsynta sjukdomar så att den är så övergripande som möjligt och håller samma standard inom hela HUS-området. 

Patienter som lider av sällsynta sjukdomar vårdas vid HUS olika sjukhus, inom olika specialiteter och vid olika enheter. Efter behov hjälper vi till med att ta reda på vilket vårdställe och vilken vård som lämpar sig bäst för barnpatienter och vuxna patienter. Vår enhet har ingen egen mottagningsverksamhet. 

Vi samarbetar med de övriga universitetssjukhusen, referensnätverken för sällsynta sjukdomar på EU-nivå samt patientorganisationer. Våra viktiga samarbetsparter omfattar också social- och hälsovårdsministeriets nationella arbetsgrupp för sällsynta sjukdomar, FPA och kommunernas socialväsenden. 

Vi främjar forskningen och utbildningen om sällsynta sjukdomar samt introduktionen av nya diagnosmetoder.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.