Gå till huvudinnehåll

Enheten för barnmedicinsk allmänsjukhuspsykiatri, Nya barnsjukhuset

Nyckelord:
  • Nya barnsjukhuset
  • barnpsykiatri
  • krisvård

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Nya barnsjukhuset
Stenbäcksgatan 9
Helsingfors

Postadress

PB 347
00029 HUS

Barn under 13 år som undersöks och vårdas på Nya barnsjukhuset samt deras familjer kan få hjälp för att klara av psykisk belastning och symtom som somatiska sjukdomar hos barnen ger upphov till.

Lasten yleissairaalapsykiatria

Vi ger barnpsykiatrisk krishjälp, vi bedömer behovet av psykiskt stöd och ger terapeutiskt stöd.

Vid behov hänvisar vi barnet och familjen till övriga tjänster inom den specialiserade sjukvården eller till kommunala tjänster.

Enheten kontaktas genom sjukhuset.

Sjukhus

Feedback

Hittade du vad du sökte?