Gå till huvudinnehåll

Enheten för barnmedicinsk allmänsjukhuspsykiatri, Nya barnsjukhuset

Nyckelord:
  • Nya barnsjukhuset
  • barnpsykiatri
  • krisvård

Barn under 13 år som undersöks och vårdas på Nya barnsjukhuset samt deras familjer kan få hjälp för att klara av psykisk belastning och symtom som somatiska sjukdomar hos barnen ger upphov till.

Lasten yleissairaalapsykiatria

Vi ger barnpsykiatrisk krishjälp, vi bedömer behovet av psykiskt stöd och ger terapeutiskt stöd.

Vid behov hänvisar vi barnet och familjen till övriga tjänster inom den specialiserade sjukvården eller till kommunala tjänster.

Enheten kontaktas genom sjukhuset.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.