Gå till huvudinnehåll

Barnjour, Nya barnsjukhuset

Nyckelord:
  • barnjouren
  • Nya barnsjukhuset
  • barnkirurgi

På Nya barnsjukhusets jour behandlar vi akuta sjukdomar och skador hos personer under 16 år samt psykiska problem som kräver brådskande behandling.

Lasten päivystys

När du ska uppsöka sjukhusets akutmottagning, ring alltid först Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117. 

I nödsituationer (till exempel barn med svår andnöd, stort blödande sår eller kramper) ring nödnumret 112. Akutvårdarna bedömer vårdbehovet och för patienten till rätt vårdställe.

Samjouren

Vid akut insjuknande är det primära vårdstället för ditt barn den egna hälsocentralen vardagar kl. 8–16. Nya barnsjukhusets samjour betjänar vardagar kl. 16–22 samt under veckoslut och helgdagar kl. 8–22. 

Patienter inom specialistvården som kommer med remiss 

Inom specialistvården betjänar vi hela Nylands område dygnet runt. För specialistvårdens akutmottagning behöver barnet en läkarremiss. I en livshotande nödsituation kan mottagningen besökas dygnet runt, oavsett boendeort.


Symtomnavigator för barn

På Barnhuset.fi  får du information om behandling av feber, hosta, förkylning, öronsmärta eller milda andningssvårigheter.

Symtomnavigator för barn (på finska)

Jourbesökets uppskattade längd

På sjukhusets akutmottagning bedömer vi alltid först vårdbehovet och hur brådskande vården är. Utgående från detta hänvisas du till sjukskötarens eller läkarens mottagning. Patienterna tas om hand i prioritetsordning, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som har kommit in efter dig få vård före dig.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.