Gå till huvudinnehåll

Barnjour, Nya barnsjukhuset

Nyckelord:
 • barnjouren
 • Nya barnsjukhuset
 • barnkirurgi

På barnjouren vid Nya barnsjukhuset tar vi hand om barn under 16 år inom alla specialiteter.

Lasten päivystys

ÖppettiderNär du ska uppsöka sjukhusets akutmottagning, ring alltid först Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117. 

I nödsituationer (till exempel barn med svår andnöd, stort blödande sår eller kramper) ring nödnumret 112. Akutvårdarna bedömer vårdbehovet och för patienten till rätt vårdställe.

Sjukhusjour

Nya barnsjukhusets jour är öppen dygnet runt. Ditt barn ska i regel ha en läkarremiss för att få vård hos oss.

Hälsocentraljouren

Vid akut insjuknande är det primära vårdstället för ditt barn den egna hälsocentralen vardagar kl. 8–16 och Nya barnsjukhusets samjour efter kl. 16.
 
Patienterna besöker olycksfallsmottagningen för en efterkontroll enligt avtal.

De vanligaste symtomen då man alltid ska uppsöka jouren: 

 • feber hos ett nyfött barn 
 • krampanfall hos barn 
 • stora skador och benbrott 
 • svår huvudvärk som börjat plötsligt 
 • andningssvårigheter 
 • svåra eller tilltagande magsmärtor som har börjat plötsligt 
 • kraftig blödning
 • psykiska problem som kräver brådskande vård 
 • bröstsmärtor 
 • förlamningssymtom, såsom plötslig slapphet eller oförmåga i extremiteterna eller svårigheter att tala. 

Symtomnavigator för barn och sjukskötarchatt

På sidan Barnhuset.fi  får du information om behandling av feber, hosta, förkylning, öronsmärta eller milda andningssvårigheter. I sjukskötarchatten kan du ställa frågor om sådant som rör barnets hälsa. Tjänsterna är kostnadsfria. Chatten betjänar också på svenska.

Feedback

Hittade du vad du sökte?