Gå till huvudinnehåll

Barnjour, Nya barnsjukhuset

Nyckelord:
  • barnjouren
  • Nya barnsjukhuset
  • barnkirurgi

På Nya barnsjukhusets jour behandlar vi akuta sjukdomar och skador hos personer under 16 år samt psykiska problem som kräver brådskande behandling.

Lasten päivystys

När du ska uppsöka sjukhusets akutmottagning, ring alltid först Jourhjälpens avgiftsfria nummer 116 117. 

I nödsituationer (till exempel barn med svår andnöd, stort blödande sår eller kramper) ring nödnumret 112. Akutvårdarna bedömer vårdbehovet och för patienten till rätt vårdställe.

Samjouren

Vid akut insjuknande är det primära vårdstället för ditt barn den egna hälsocentralen vardagar kl. 8–16. Nya barnsjukhusets samjour betjänar vardagar kl. 16–22 samt under veckoslut och helgdagar kl. 8–22. 

Vid samjourerna vårdar vi endast patienter som behöver brådskande vård som inte kan vänta tills dess att den egna hälsostationen öppnar. Efter klockan 22 vårdar vi endast allvarligt sjuka patienter, vars vård inte kan vänta till följande morgon.

Patienter inom specialistvården som kommer med remiss 

Inom specialistvården betjänar vi hela Nylands område dygnet runt. För specialistvårdens akutmottagning behöver barnet en läkarremiss. I en livshotande nödsituation kan mottagningen besökas dygnet runt, oavsett boendeort.

Vi bedömer alltid vårdbehovet och hur brådskande vården är först

Vi bedömer först alltid behovet av vård och hur brådskande det är. Utifrån det hänvisas ditt barn till sjukskötarens eller läkarens mottagning eller att kontakta den egna hälsostationen om villkoren för brådskande vård inte uppfylls. Patienterna tas om hand i prioritetsordning, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som har kommit in efter dig få vård före dig. Symtomnavigator för barn

På Barnhuset.fi  får du information om behandling av feber, hosta, förkylning, öronsmärta eller milda andningssvårigheter.

Symtomnavigator för barn (på finska)

Jourbesökets uppskattade längd

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.