Gå till huvudinnehåll

Socialarbetare, Mejlans triangelsjukhus

Nyckelord:
 • socialarbete
 • hälsosocialt arbete
 • Mejlans triangelsjukhus

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Mejlans triangelsjukhus, 4 vån.
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 372
00029 HUS

Kirurgiska polikliniken, 5A organtransplantationer och leverkirurgi, 5B njur- och bukspottkörteltransplantationer, nefrologi

Telefon, Kirurgiska polikliniken, 5A organtransplantationer och leverkirurgi, 5B njur- och bukspottkörteltransplantationer, nefrologi: 050 427 1951

Avdelning 6A och 6B lungsjukdomar, polikliniken för lungsjukdomar (lungcancer), akutavdelning

Telefon, Avdelning 6A och 6B lungsjukdomar, polikliniken för lungsjukdomar (lungcancer), akutavdelning: 050 427 2339

Mejlans triangelsjukhus socialarbetare erbjuder socialarbetstjänster för patienter på alla sjukhusets avdelningar och polikliniker.

Socialarbetet på sjukhuset är en del av vård- och rehabiliteringshelheten. Med en socialarbetare kan du diskutera saker som påverkar din privata livssituation. Socialarbetaren stöttar dig så att du får socialtjänster och -förmåner i rätt tid i de olika skedena av din sjukdom och rehabilitering.

Vi erbjuder hjälp bl.a. i följande frågor:

 • sjukdagpenning, rehabiliteringspenning, pension, handikappbidrag
 • yrkesinriktad rehabilitering, resor och läkemedelskostnader, förmåner för barn
 • lagstadgade försäkringar (olycksfall i arbetet, yrkessjukdom, trafikolycka)
 • utkomst, boende
 • svårt sjukdomstillstånd, skada, planering av rehabilitering
 • patientens oro och livssituation, stöd för barnfamiljer
 • krissituation och psykosocialt stöd 
 • mentalvårds- och missbrukartjänster
 • brottsoffertjänster
 • utländska patienter, papperslösa, utredningar gällande hemkommun
 • anmälan om behov av särskilt stöd
 • intressebevakningsärenden
 • ansökan om ändring, överklaganden

Vid behov samarbetar socialarbetaren med olika aktörer. Hälsosocialarbetets tjänster är till för alla patienter, familjer och anhöriga och är konfidentiella och gratis. Du kan kontakta socialarbetaren antingen via telefon eller via personalen.

Varje avdelning och poliklinik har en namngiven socialarbetare som kan nås vardagar under tjänstetid. Du kan själv kontakta socialarbetaren eller så kan en anhörig eller den personal som vårdar dig göra det.

Sjukhus