Gå till huvudinnehåll

Polikliniken för infektionssjukdomar, Mejlans triangelsjukhus

Nyckelord:
  • infektion
  • infektionssjukdomar

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Mejlans triangelsjukhus, 2:a vån.
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 372
00029 HUS

Vår poliklinik för infektionssjukdomar på Mejlans triangelsjukhus är en tidsbokningspoliklinik, dit patienterna kommer med en remiss från läkaren.

Vår poliklinik för infektionssjukdomar är en tidsbokningspoliklinik, dit våra patienter kommer med en remiss från läkaren från primärvården, annan öppenvård eller från enheter inom den specialiserade sjukvården.

Vår poliklinik har ingen akutmottagning.
 

Vi undersöker, behandlar och följer upp svåra, långvariga eller kroniska infektionssjukdomar.

Exempel på sjukdomar vi behandlar är HIV-infektion samt infektioner i operationsområdet i anslutning till vården som kräver långvarig antibiotikabehandling samt feber av okänd orsak. Utöver detta undersöker och behandlar vi både medfödda och förvärvade immunbristsyndrom och tropiska infektionssjukdomar.

På vår poliklinik arbetar specialister i infektionssjukdomar och läkare som specialiserar sig på infektionssjukdomar, samt sjukskötare som är insatta i bl.a. HIV-infektioner eller handledning av substitutionsbehandling av immunglobulin. 

På vår poliklinik arbetar även socialskötare och sekreterare. Inom sektorn arbetar dessutom en s.k. nätverkssjukskötare som koordinerar samarbetet mellan olika parter för att upprätthålla patientföljsamheten, särskilt hos de som på grund av drogmissbruk behöver stöd för att förbinda sig vid behandlingen av en infektion.

Sjukhus

Tjänster

Infektionssjukdomar

Inom infektionssjukdomar undersöker och behandlar vi sjukdomar orsakade av mikrober, som t.ex. bakterier, virus, svamp och parasiter.