Gå till huvudinnehåll

Polikliniken för infektionssjukdomar, Mejlans triangelsjukhus

Nyckelord:
  • infektion
  • infektionssjukdomar
  • Inflammationscentrum

Vår poliklinik för infektionssjukdomar på Mejlans triangelsjukhus är en tidsbokningspoliklinik, dit patienterna kommer med en remiss från läkaren.

Vår poliklinik för infektionssjukdomar är en tidsbokningspoliklinik, dit våra patienter kommer med en remiss från läkaren från primärvården, annan öppenvård eller från enheter inom den specialiserade sjukvården.

Vår poliklinik har ingen akutmottagning.
 

Vi undersöker, behandlar och följer upp svåra, långvariga eller kroniska infektionssjukdomar.

Exempel på sjukdomar vi behandlar är hiv-infektion samt infektioner i operationsområdet i anslutning till vården som kräver långvarig antibiotikabehandling samt feber av okänd orsak. Utöver detta undersöker och behandlar vi både medfödda och förvärvade immunbristsyndrom och tropiska infektionssjukdomar.

På vår poliklinik arbetar specialister i infektionssjukdomar och läkare som specialiserar sig på infektionssjukdomar, samt sjukskötare som är insatta i bl.a. hiv-infektioner eller handledning av substitutionsbehandling av immunglobulin. 

På vår poliklinik arbetar även socialskötare och sekreterare. Inom sektorn arbetar dessutom en s.k. nätverkssjukskötare som koordinerar samarbetet mellan olika parter för att upprätthålla patientföljsamheten, särskilt hos de som på grund av drogmissbruk behöver stöd för att förbinda sig vid behandlingen av en infektion.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.