Gå till huvudinnehåll

Fysioterapeuter

Nyckelord:
 • fysioterapi
 • tornsjukhuset
 • triangelsjukhuset

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus, 1 vån.
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 340
HUS 00029

Betjäningstid

mån–fre 8.00–15.30

Inom fysioterapin på Mejlans tornsjukhus och triangelsjukhus tillhandahåller vi fysioterapitjänster för sjukhusens vårdavdelningar och polikliniker. Vi administrerar även Mejlans-områdets övriga fysioterapienheter på olika sjukhus och verksamhetsställen.

Fysioterapi grundar sig på kännedom om förutsättningarna för hälsa, rörlighet och funktionsförmåga och på bästa tillgängliga information. Fysioterapin inleds med en undersökning och bedömning av patientens rörelse- och funktionsförmåga. Därefter uppgör vi mål och planer i samarbete med patienten för att främja hans eller hennes funktionsförmåga och rörlighet. Våra metoder omfattar vägledning och rådgivning för att främja hälsan och funktionsförmågan, terapeutisk träning, manuell och fysikalisk terapi, bedömning av behovet av hjälpmedel och handledning i användningen av dem samt bedömning av behovet av fortsatt rehabilitering. Vid behov hänvisar vi patienten till fortsatt rehabilitering.


Fysioterapin på Mejlans sjukhus erbjuder tjänster på följande verksamhetsställen som riktas till patienter inom olika specialiteter:  

 • På Mejlans torn- och triangelsjukhusens vårdavdelningar och polikliniker
 • På Hud- och allergisjukhuset
 • På smärtkliniken
 • På Kirurgiska sjukhuset inom specialiteten Öron-näs-halssjukdomar
 • På Dals sjukhus neurologiska rehabiliteringsavdelningar och polikliniken
 • På Kvinnokliniken 
 • På neurologiska rehabiliteringskliniken
 • På Ögon-öronsjukhuset inom specialiteten mun- och käkkirurgi
 • På rehabiliteringspolikliniken för ögonsjukdomar
 • På Kliniken för cancersjukdomar
 • På jourerna vid Malms sjukhus och Haartmanska sjukhuset

Sjukhus

Mejlans triangelsjukhus

Mejlans triangelsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhusets vårdavdelningar vårdar vi patienter inom kardiologi, neurologi, infektionssjukdomar, hematologi och internmedicin samt inom lever- och…

Mejlans tornsjukhus

Mejlans tornsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi och neurologi.

Tjänster

Fysioterapi

Vi erbjuder fysioterapitjänster efter behov för patienter och rehabiliteringsklienter på olika avdelningar och polikliniker på sjukhusen inom den…

Tjänster

Katja Tinttunen

avdelningsskötare

Helena Launiemi

avdelningsskötare