Gå till huvudinnehåll

Avdelning K4B infektionssjukdomar och reumatologi, Mejlans triangelsjukhus

Nyckelord:
  • infektion
  • infektionssjukdomar
  • reumatiska sjukdomar

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Mejlans triangelsjukhus, 4 vån.
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 372
00029 HUS

Betjäningstid

mån–sön 13.00–19.00
Eller enligt överenskommelse.

På avdelningen för infektionssjukdomar och reumatologi på Mejlans triangelsjukhus behandlar vi svåra och akuta infektionssjukdomar. På avdelningen vårdar vi också reumatologiska patienter.

Patienterna kommer till vår vårdavdelning från akutmottagningarna. Till vår avdelning överförs patienter även från vårdavdelningar inom andra specialiteter för fortsatt behandling av infektioner. En del av våra patienter kommer till vårdavdelningen med remiss.
 
Vi vårdar i första hand följande patientgrupper i behov av högspecialiserad sjukvård:

  • patienter som behöver isoleras på grund av sjukdom
  • patienter med immunstörning, t.ex. HIV
  • patienter med feber av okänd orsak eller vars diagnostik eller vård i övrigt är särskilt utmanande
  • patienter med svår, akut allmäninfektion
  • patienter med sällsynta tropiska sjukdomar
  • reumatologiska patienter

Sjukhus

Tjänster

Infektionssjukdomar

Inom infektionssjukdomar undersöker och behandlar vi sjukdomar orsakade av mikrober, som t.ex. bakterier, virus, svamp och parasiter.

Reumatologi

Inom reumatologin behandlar och diagnostiserar vi sjukdomar, smärttillstånd och funktionsstörningar i stöd- och rörelseorganen, bindvävnaden och…