Gå till huvudinnehåll

Avdelning K4A neurologi

Nyckelord:
  • neurologi
  • Mejlans

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Mejlans triangelsjukhus, 4 vån.
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 372
00029 HUS

Besökstid

Betjäningstid

mån–sön 13.00–19.00

Avdelning K4A i Mejlans triangelsjukhus är en neurologisk vårdavdelning dit man koncentrerat testningen av invasiva behandlingar samt inledning av vård för svåra rörelsesjukdomar på HUCS-området.

Vi utför preoperativa tester för patienter som genomgår djup hjärnstimulering (DBS) samt tar hand om krävande stimulatorjusteringar efter operationen vid framskriden Parkinsons sjukdom, svår essentiell tremor och dystoni.

Vi testar och inleder också apomorfin- och levodopa-infusionsbehandlingar för patienter med svår Parkinsons sjukdom. Vi gör också inledande justeringar för djup hjärnstimulering hos epilepsipatienter. Utöver detta behandlar vi patienter med cirkulationsstörningar i hjärnan. Andra viktiga symtom- och sjukdomsgrupper som vi vårdar är huvudvärk, yrsel, tumörer, sjukdomar i ryggradskanalen och inflammation i centrala nervsystemet. Vår personal är utbildad för att hjälpa patienter med de behandlingar som nämns ovan.

På vår avdelning fungerar ett multiprofessionellt team, som omfattar förutom skötare och läkare en neuropsykolog, fysio-, tal- och ergoterapeut samt en socialarbete.

Sjukhus

Tjänster

Neurologi

Inom neurologin svarar vi för huvudstadsregionens neurologiska jourtjänster, poliklinik- och vårdavdelningsvården samt för krävande neurologisk…