Gå till huvudinnehåll

5A Organtransplantationer och leverkirurgi, bukspottkörtel- och ventrikelkirurgi, Mejlans triangelsjukhus

Till avdelning 5A har patienter som behöver krävande leverkirurgi eller lever- eller njurtransplantationer koncentrerats nationellt. Dessutom vårdar vi gastroenterologiska patienter inom en viss patientgrupp. Vi vårdar också patienter inom bukspottkörtel- och ventrikelkirurgi.
 

Hoitajat keskustelevat käytävällä.

På avdelningen utför vi olika lever- eller gallkirurgiska ingrepp, bukspottkörtels- och övre bukkirurgi och radiologiska ingrepp samt undersökningar, t.ex. leverresektion, dvs. delvis borttagning av levern, borttagning av livmoderns slemhinna och bukspottkörteln samt TCE-behandling där cytostatika injiceras direkt i artärerna som försörjer levertumören.

Vi har öppet dygnet runt. Du kommer i regel till operationen genom LEIKO-enheten, dvs. enheten för patienter som kommer till operation direkt hemifrån. De som kommer till avdelningen för undersökningar har möjlighet att övernatta på patienthotellet.

Observera också att blommor inte är tillåtna på avdelningen.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.