Gå till huvudinnehåll

Mejlans tornsjukhus

Haartmansgatan 4, Helsingfors
Växel:
09 4711
Informationspunkt:
09 471 72432

Mejlans tornsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi och neurologi.

Ingång till Mejlans samjour från och med den 8.1.2024 via Brosjukhusets ingång (Paciusgatan 3).

Mejlans samjour

Alla organtransplantationer på vuxna patienter från hela landet har koncentrerats till Mejlans tornsjukhus.

Tornsjukhusets neurologi ansvarar också nationellt för telemedicin vid stroketrombolys.

På Mejlans tornsjukhus finns polikliniker inom flera specialiteter samt funktioner som stöder undersökning och vård, exempelvis laboratorie- och bilddiagnostiktjänster, en fysioterapienhet och en neurologisk undersökningsenhet inom rehabilitering.

Vi samarbetar intensivt med grannsjukhuset Mejlans triangelsjukhus och sjukhusena har en gemensam huvudentré. Beteckningen för Mejlans tornsjukhus är en stor turkos M-bokstav som är synlig i entrén. Avdelningarna är märkta med bokstaven M och våningens nummer, t.ex. M6 betyder neurologiska avdelningen som ligger på 6:e våningen.

Kafét på Mejlans tornsjukhus

Kafét på Mejlans tornsjukhus finns i sjukhusets entréhall på tredje våningen.

Öppettider 
Mån–fre kl. 7–19
Lör–Sön kl. 12–18

Verksamhetsställe

Hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen M2A, Mejlans tornsjukhus

På hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen på Mejlans tornsjukhus vårdar vi patienter som undergått en hjärtoperation eller en operation i de stora kärlen…

Hjärtkirurgiska avdelningen M10, Mejlans tornsjukhus

På hjärtkirurgiska vårdavdelningen på Mejlans tornsjukhus vårdar vi hjärtoperationspatienter samt hjärt- och lungtransplantationspatienter.

Hjärtövervakning CCU, Mejlans tornsjukhus

Hjärtövervakningen (CCU) på Mejlans tornsjukhus är en övervakningsavdelning där vi utför intensifierad övervakning av kroppsfunktioner vid akut…

Kardiologiska avdelningen och övervakningen, Mejlans tornsjukhus

På vår avdelning på Mejlans tornsjukhus undersöker och vårdar vi hjärtpatienter som behöver krävande specialiserad sjukvård.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.