Gå till huvudinnehåll

Urologiska polikliniken

Nyckelord:
 • urologi
 • Mejlans tornsjukhus

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus, Kirurgiska polikliniken, 3 vån.
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 340
HUS 00029

Betjäningstid

mån–fre 8.00–15.00

På urologiska polikliniken i Mejlans tornsjukhus vårdar vi sjukdomar i urinblåsan och prostatan.

Lääkäri juttelee potilaan kanssa vastaaanotolla.

Vi vårdar patienter som har besvär i samband med urinering, godartad prostataförstoring, cancer i urinblåsan, prostatacancer eller misstanke om det.

Vi gör följande undersökningar på polikliniken

 • endoskopier av urinvägar
 • funktionell undersökning av de nedre urinvägarna (urodynami)
 • ultraljudsundersökningar
 • nålprov från prostata
 • tryckmätningar
 • tryckprov.

På vår avdelning finns också skötarmottagningar som hålls av

 • uroterapeut
 • prostatacancersjukskötare
 • urologisjukskötare.

Sjukhus

Mejlans tornsjukhus

Mejlans tornsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi och neurologi.

Tjänster

Arto Mikkola

Osastonyliläkäri, urologia

Minna Huovinen

Osastonhoitaja, urologian poliklinikka