Gå till huvudinnehåll

Stroke-enhet M7B, Mejlans tornsjukhus

Nyckelord:
  • blodcirkulationsstörning
  • Mejlans

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus
Haartmansgatan 4
Helsingfors

7. våningen

Postadress

PB 340
00029 HUS
mån–sön 14.00–15.00, 17.00–18.00
Högst två besökare åt gången. och besöket får vara i högst 15 minuter.

På stroke-enheten på Mejlans tornsjukhus vårdar vi akut insjuknade strokepatienter, vars tillstånd kräver särskild observation och vård.

Du kommer till vår avdelning i första hand från jouren eller från sjukhusets andra avdelningar.

Vi planerar varje patients undersökning, vård och rehabilitering individuellt. Vi anordnar också fortsatt vård och rehabilitering enligt behov. Vi vägleder och ger råd förutom till patienter även till deras närstående.

I vår enhets vårdteam ingår en läkare specialiserad i cirkulationsrubbningar i hjärnan, en avdelningsskötare, sjukskötare, primärskötare och närvårdare. Dessutom består vårdteamet av en avdelningssekreterare, fysioterapeut, talterapeut, socialarbetare samt vid behov en ergoterapeut och neuropsykolog.

I övervakningsenheten vårdar vi också respiratorpatienter, eftersom cirkulationsrubbningar i hjärnan ibland orsakar rubbningar i andningsregleringen. För vården av övervakningsenhetens patienter ansvarar avdelningens specialist i cirkulationsrubbningar i hjärnan. Vår enhet har alltid personal närvarande.

Sjukhus

Tjänster

Feedback

Hittade du vad du sökte?