Gå till huvudinnehåll

Stroke-enhet M7B, Mejlans tornsjukhus

Nyckelord:
  • blodcirkulationsstörning
  • Mejlans

På stroke-enheten på Mejlans tornsjukhus vårdar vi akut insjuknade strokepatienter, vars tillstånd kräver särskild observation och vård.

Du kommer till vår avdelning i första hand från jouren eller från sjukhusets andra avdelningar.

Vi planerar varje patients undersökning, vård och rehabilitering individuellt. Vi anordnar också fortsatt vård och rehabilitering enligt behov. Vi vägleder och ger råd förutom till patienter även till deras närstående.

I vår enhets vårdteam ingår en läkare specialiserad i cirkulationsrubbningar i hjärnan, en avdelningsskötare, sjukskötare, primärskötare och närvårdare. Dessutom består vårdteamet av en avdelningssekreterare, fysioterapeut, talterapeut, socialarbetare samt vid behov en ergoterapeut och neuropsykolog.

I övervakningsenheten vårdar vi också respiratorpatienter, eftersom cirkulationsrubbningar i hjärnan ibland orsakar rubbningar i andningsregleringen. För vården av övervakningsenhetens patienter ansvarar avdelningens specialist i cirkulationsrubbningar i hjärnan. Vår enhet har alltid personal närvarande.

Tjänster

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.