Gå till huvudinnehåll

Stroke-enhet M7B

Nyckelord:
  • blodcirkulationsstörning
  • Mejlans

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus, 7 vån.
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 340
HUS 00029

Besökstid

Betjäningstid

mån–sön 13.00–15.00, 17.00–19.00
Vierailun kesto n. 15-20 min kerrallaan. Yhden potilaan luona voi olla kerrallaan enintään kaksi vierasta.

På stroke-enheten på Mejlans tornsjukhus vårdar vi akut insjuknade strokepatienter, vars tillstånd kräver särskild observation och vård.

Du kommer till vår avdelning i första hand från jouren eller från sjukhusets andra avdelningar.

Vi planerar varje patients undersökning, vård och rehabilitering individuellt. Vi anordnar också fortsatt vård och rehabilitering enligt behov. Vi vägleder och ger råd förutom till patienter även till deras närstående.

I vår enhets vårdteam ingår en läkare specialiserad i cirkulationsrubbningar i hjärnan, en avdelningsskötare, sjukskötare och primärskötare och närvårdare. Dessutom består vårdteamet av en avdelningssekreterare, fysioterapeut, talterapeut, socialarbetare samt vid behov en ergoterapeut och neuropsykolog.

I övervakningsenheten vårdar vi också respiratorpatienter, eftersom cirkulationsrubbningar i hjärnan ibland orsakar rubbningar i andningsregleringen. För vården av övervakningsenhetens patienter ansvarar avdelningens specialist i cirkulationsrubbningar i hjärnan. Vår enhet har alltid personal närvarande.

Sjukhus

Mejlans tornsjukhus

Mejlans tornsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi och neurologi.

Tjänster

Neurologi

Inom neurologin svarar vi för huvudstadsregionens neurologiska jourtjänster, poliklinik- och vårdavdelningsvården samt för krävande neurologisk…