Gå till huvudinnehåll

Socialarbetare, Mejlans tornsjukhus

Nyckelord:
 • socialarbete
 • hälsosocialt arbete
 • Mejlans tornsjukhus

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 340
00029 HUS

Mejlans tornsjukhus socialarbetare erbjuder erbjuder tjänster inom socialt arbete för patienter på alla sjukhusets avdelningar och polikliniker.

Socialarbetet på sjukhuset är en del av vård- och rehabiliteringshelheten. Du kan diskutera med en socialarbetare om saker som påverkar din privata livssituation. Socialarbetaren stöttar dig så att du får socialtjänster och -förmåner i rätt tid i de olika skedena av din sjukdom och rehabilitering.

Vi erbjuder hjälp i bland annat följande frågor:

 • sjukdagpenning, rehabiliteringspenning, pension, handikappbidrag
 • yrkesinriktad rehabilitering, resor och läkemedelskostnader, förmåner för barn
 • lagstadgade försäkringar (olycksfall i arbetet, yrkessjukdom, trafikolycka)
 • utkomst, boende
 • svårt sjukdomstillstånd, skada, planering av rehabilitering
 • patientens oro och livssituation, stöd för barnfamiljer
 • krissituation och psykosocialt stöd 
 • mentalvårds- och missbrukartjänster
 • brottsoffertjänster
 • utländska patienter, papperslösa, utredningar gällande hemkommun
 • anmälan om behov av särskilt stöd
 • intressebevakningsärenden
 • ansökan om ändring, överklaganden

Vid behov samarbetar socialarbetaren med olika aktörer. Tjänsterna inom hälsosocialt arbetet är till för alla patienter, familjer och anhöriga och är konfidentiella och gratis. Du kan kontakta socialarbetaren antingen via telefon eller via personalen.

Varje avdelning och poliklinik har en namngiven socialarbetare som kan nås vardagar under tjänstetid. Du kan själv kontakta socialarbetaren eller så kan en anhörig eller den personal som vårdar dig göra det.

Sjukhus