Gå till huvudinnehåll

Polikliniken för Hjärt- och lungcentrum

Nyckelord:
 • hjärtsjukdomar
 • lungsjukdomar
 • kardiologi

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus, 3 vån.
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 340
HUS 00029

Betjäningstid

mån–tor 9.00–11.00
fre 9.00–10.00
Vi har en återuppringningstjänst för dessa nummer. Du kan lämna meddelande om att ringa upp under telefontiden. Vänligen lyssna noga på anvisningarna. Vårt mål är att ringa tillbaka under samma dag.

Hjärtkirurgi, operationskö, hjärtoperationer, kateterburen klaffintervention och byten av pacemakergeneratorer

Telefon, Hjärtkirurgi, operationskö, hjärtoperationer, kateterburen klaffintervention och byten av pacemakergeneratorer: 09 471 72292

Betjäningstid

mån–fre 9.30–11.00

Lung- och matstrupskirurgi och sjukdomar i aorta

Telefon, Lung- och matstrupskirurgi och sjukdomar i aorta: 09 471 74391

Betjäningstid

mån–tor 9.00–11.00
fre 9.00–10.00
mån-fre klo 9-11 (sekreterare), mån-ons och fre kl 12- 13 (sjukskötare)

På vår poliklinik på Mejlans tornsjukhus undersöker och vårdar vi patienter som behöver krävande kardiologisk, hjärtkirurgisk eller thoraxkirurgisk undersökning och behandling. 

Du kommer till vård hos oss med remiss.

Andra hjärtundersökningar som utförs på vår poliklinik är ultraljudsundersökning av hjärtat, kliniskt belastningsprov (belastnings-EKG), långtidsregistrering av EKG (Holter) och pacemaker-kontroller. Andra polikliniska undersökningar som vi utför vid behov är hjärtfilm (EKG), laboratorie- och röntgenundersökningar, magnetundersökning av hjärtat och blodkärlen (MRI), datorundersökning av hjärtat och blodkärlen (CT, DT) och perfusionsavbildning av hjärtat.

Undersökningar som utförs för våra lung- och matstrupskirurgiska patienter är bl.a. PET-DT, gastroskopi, manometri- och pH-mätningar samt spirometri.

Beroende på sjukdomsgraden hänvisar vi dig till fortsatta undersökningar och ingrepp. Din fortsatta vård kan även ske på en specialpoliklinik på ditt eget bosättningsområde, på hälsovårdscentralen eller på en annan poliklinik inom specialiteten.
 
Mottagningarna på vår poliklinik är:

 • undersökning och behandling av hjärtklaffsjukdomar,
 • behandling av hjärtsvikt,
 • behandling av hjärtsjukdomar som orsakats av en infektion,
 • undersökning och behandling av rytmstörningar,
 • uppföljning och distansuppföljning av pacemakers,
 • behandling av ärftliga hjärtsjukdomar och -rytmstörningar,
 • behandling och uppföljning av vuxen patient med ärftligt hjärtfel,
 • behandling av patienter som väntar på hjärttransplantation och uppföljning av operationen,
 • behandling av patienter som väntar på lungtransplantation och uppföljning av operation,
 • behandling och uppföljning av patienter med högt blodtryck i lungartärerna,
 • behandling av svårbehandlat högt kolesterol,
 • undersökning och behandling av lung- och matstrupskirurgiska patienter och
 • undersökning och behandling av sjukdomar i bröstaortan

På polikliniken betjänas du även av köskötare för hjärtkirurgi och lung- och matstrupskirurgi. 

Sjukhus

Mejlans tornsjukhus

Mejlans tornsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi och neurologi.

Tjänster

Lung-, mediastinal- och matstrupskirurgi

Inom lung-, mediastinal- och matstrupskirurgi behandlar och undersöker vi alla god- och elakartade sjukdomar i brösthålan, bortsett från hjärtsjukdomar…