Gå till huvudinnehåll

Övervakningsavdelningen M2B

Nyckelord:
  • jour
  • valvonta

Kontaktinformation

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus, 2 vån.
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 340
HUS 00029

Besökstider

Betjäningstid

mån–sön 14.00–19.00

På övervakningsavdelning M2B i Mejlans tornsjukhus vårdar vi patienter med neurologiska eller internmedicinska sjukdomar som kräver övervakning

På grund av avdelningens speciella karaktär önskar vi att besöken hålls korta och att endast nära anhöriga besöker patienten. Vi önskar att du inte besöker patienter nattetid. 

Sjukhus

Mejlans tornsjukhus

Mejlans tornsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi och neurologi.

Tjänster

Timo Suonsyrjä

Avdelningsöverläkare

Maritta Olsbo-Nurminen

avdelningsskötare