Gå till huvudinnehåll

Operations- och anestesiavdelningen, Mejlans tornsjukhus

Nyckelord:
  • operationsavdelning
  • organtransplantation
  • organtransplantationskirurgi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus, 2 vån.
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 340
00029 HUS

Öppettider

Öppet dygnet runt.

På anestesi- och operationsavdelningen som finns i Mejlans tornsjukhus utför vi operationer inom specialiteterna buk-, kärl-, hjärt-, lung- och leverkirurgi samt mun- och käkkirurgi.

Över hälften av våra operationer görs akut. På avdelningen utförs också alla organtransplantationer för vuxna personer i Finland.

Tyvärr tar vi inte emot besökare till vår avdelning. 

Obs! Gällande frågor om patienter ber vi er kontakta den vårdavdelning från vilken patienten har tagits in för en operation.

 

Sjukhus

Tjänster

Anestesi

Anestesiologen väljer en lämplig form av anestesi genom att diskutera med dig och den opererande läkaren. Valet av anestesiform beror på karaktären och…

Bukkirurgi och endoskopi

Inom bukkirurgin undersöker och behandlar vi kirurgiska sjukdomar i mag-tarmkanalen. Dessa inkluderar tarmsjukdomar från matstrupen till ändtarmen samt…

Kärlkirurgi

Vår kärlkirurgiska linje är en av de största kärlkirurgiska enheterna i Europa och en ledande aktör i Finland.

Hjärtkirurgi

Inom hjärtkirurgin behandlar vi hjärtsjukdomar som kräver kirurgi.