Gå till huvudinnehåll

OLKA-verksamhet, Mejlans tornsjukhus

Nyckelord:
  • olka
  • kamratstöd
  • frivilligarbete

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 340
00029 HUS
mån–fre 8.00–16.00

Kontaktuppgifter för volontärerna

Email, Kontaktuppgifter för volontärerna: @email

OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärverksamhet på sjukhus. Vårt mål är att erbjuda avspända möten med patienter och närstående samt att ge dem stöd för att anpassa sig till sjukdomen. OLKA är ett samarbete mellan HUS och HyTe ry.

OLKA-punkten Tornsjukhuset

Välkommen till OLKA-punkten på Tornsjukhuset! OLKA-punkten finns vid entréhallen på Mejlans tornsjukhus entréplan.

På OLKA-punkterna finns patientföreningarnas broschyrer och tidningar. På OLKA-punkterna ordnar vi också temadagar där patientföreningarna och sjukhusets enheter presenterar de stödformer och aktiviteter som de tillhandahåller.

Temadagarna är öppna för alla och gratis.

Kommande temadagar
Boka temadag (för organisationer)

OLKA:s volontärverksamhet på Tornsjukhuset

Du känner igen OLKA:s volontärer på den ljusgröna västen. Volontärerna har fått utbildning och de har tystnadsplikt. Volontärverksamheten ersätter inte vårdpersonalen. Volontärerna finns här för dig.

Volontärerna på Mejlans tornsjukhus assisterar vid entrén, erbjuder kamratstöd (OLKA-punkten och avdelningarna M8, M9, M10), fungerar som hjärtdigirådgivare (avdelningarna M8 och M9) och samtalspartner (avdelning M12). Utöver detta kan du höra dig för om kamratstöd för dig själv eller använda dig av Kamrathusets sökmotor.

Blev du intresserad av volontärarbete på sjukhuset? Ta kontakt med OLKA!

Sjukhus