Gå till huvudinnehåll

Neurologiska avdelningen M7A

Nyckelord:
  • blodcirkulationsstörning
  • Mejlans

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus, 7 vån.
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 340
HUS 00029

Besökstid

Betjäningstid

mån–sön 13.00–19.00

Vid neurologiska avdelningen M7A på Mejlans tornsjukhus vårdar vi patienter med cirkulationsrubbningar i hjärnan.

Vi vårdar även patienter med MS-sjukdom, epilepsi eller Parkinsons sjukdom. Merparten av våra patienter kommer till oss akut. Vår avdelning är en akut neurologisk vårdavdelning.

Sjukhus

Mejlans tornsjukhus

Mejlans tornsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi och neurologi.

Tjänster

Neurologi

Inom neurologin svarar vi för huvudstadsregionens neurologiska jourtjänster, poliklinik- och vårdavdelningsvården samt för krävande neurologisk…