Gå till huvudinnehåll

Neurologiska avdelningen M6, Mejlans tornsjukhus

Nyckelord:
  • blodcirkulationsstörning
  • neurologi

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus
Haartmansgatan 4
Helsingfors

6. våningen

Postadress

PB 340
00029 HUS

Besökstid

mån–sön 13.00–19.00

Vid neurologiska avdelningen M6 på Mejlans tornsjukhus vårdar vi i huvudsak patienter med cirkulationsrubbningar i hjärnan.

Vår avdelning är en akut neurologisk vårdavdelning och nästan alla våra patienter kommer till oss akut, en liten del är köpatienter eller överförs inifrån sjukhuset.

Förutom cirkulationsrubbningar i hjärnan vårdar vi patienter med epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS-sjukdom, muskelsjukdom, inflammation i centrala nervsystemet, sjukdom i perifera nervsystemet, demenssjukdom eller minnesstörning, huvudvärk, yrsel eller tumör.

Vården på vår avdelning är rehabiliterande akutvård. Vi samarbetar multidisciplinärt: i vårt vårdteam ingår utöver läkare och vårdpersonal också två fysioterapeuter, en talterapeut, en neuropsykolog, en ergoterapeut samt en socialarbetare.

Sjukhus

Tjänster