Gå till huvudinnehåll

Neurologiska avdelningen M6, Mejlans tornsjukhus

Nyckelord:
  • blodcirkulationsstörning
  • neurologi

Vid neurologiska avdelningen M6 på Mejlans tornsjukhus vårdar vi i huvudsak patienter med cirkulationsrubbningar i hjärnan.

Vår avdelning är en akut neurologisk vårdavdelning och nästan alla våra patienter kommer till oss akut, en liten del är köpatienter eller överförs inifrån sjukhuset.

Förutom cirkulationsrubbningar i hjärnan vårdar vi patienter med epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS-sjukdom, muskelsjukdom, inflammation i centrala nervsystemet, sjukdom i perifera nervsystemet, demenssjukdom eller minnesstörning, huvudvärk, yrsel eller tumör.

Vården på vår avdelning är rehabiliterande akutvård. Vi samarbetar multidisciplinärt: i vårt vårdteam ingår utöver läkare och vårdpersonal också två fysioterapeuter, en talterapeut, en neuropsykolog, en ergoterapeut samt en socialarbetare.

Tjänster

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.