Gå till huvudinnehåll

Neurologiska avdelningen M6

Nyckelord:
  • blodcirkulationsstörning
  • neurologi

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus, 6 vån.
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 340
HUS 00029

Besökstid

Betjäningstid

mån–sön 13.00–19.00

Vid neurologiska avdelningen M6 på Mejlans tornsjukhus vårdar vi i huvudsak patienter med cirkulationsrubbningar i hjärnan.

Vår avdelning är en akut neurologisk vårdavdelning och nästan alla våra patienter kommer till oss akut, en liten del är köpatienter eller överförs inifrån sjukhuset.

Förutom cirkulationsrubbningar i hjärnan vårdar vi patienter med epilepsi, Parkinsons sjukdom, MS-sjukdom, muskelsjukdom, inflammation i centrala nervsystemet, sjukdom i perifera nervsystemet, demenssjukdom eller minnesstörning, huvudvärk, yrsel eller tumör.

Vården på vår avdelning är rehabiliterande akutvård. Vi samarbetar multidisciplinärt: i vårt vårdteam ingår utöver läkare och vårdpersonal också två fysioterapeuter, en talterapeut, en neuropsykolog, en ergoterapeut samt en socialarbetare.

Sjukhus

Mejlans tornsjukhus

Mejlans tornsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi och neurologi.

Tjänster

Neurologi

Inom neurologin svarar vi för huvudstadsregionens neurologiska jourtjänster, poliklinik- och vårdavdelningsvården samt för krävande neurologisk…