Gå till huvudinnehåll

Mejlans samjour, Tornsjukhuset

Nyckelord:
 • jour
 • erikoissairaanhoidon päivystys
 • Mejlans tornsjukhus

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus, byggnad 1
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 340
HUS 00029

Innan du söker dig till jouren, ring Jourhjälpen

Telefon, Innan du söker dig till jouren, ring Jourhjälpen: 116 117

Öppettider

Öppet dygnet runt.

Specialistvårdens jour för personer över 16 år fungerar dygnet runt på Mejlans samjour i Tornsjukhuset. Du behöver en läkarremiss för vår akutmottagning, men i nödfall kan du komma utan remiss.

Innan du söker dig till jouren, ring Jourhjälpen 116 117. I nödsituation, ring alltid 112.

Om du redan har en remiss till jouren behöver du inte ringa till Jourhjälpen.

 

De vanligaste symtomen som du alltid ska uppsöka jouren för:  

 • bröstsmärtor
 • förlamningssymtom, såsom plötslig slapphet eller förlust av funktionsduglighet i en extremitet eller talsvårigheter
 • riklig blödning (t.ex. blodiga uppkastningar, stort blödande sår)
 • stora skador och benbrott
 • svår huvudvärk som börjat plötsligt
 • andningssvårigheter
 • svåra eller tilltagande magsmärtor som har börjat plötsligt
 • psykiska problem som kräver akut behandling
 • feber hos nyfött barn
 • ett barn med kramper

På sjukhusets akutmottagning bedömer vi alltid först vårdbehovet och hur brådskande behovet av vård är. Utgående från detta hänvisas du till sjukskötarens eller läkarens mottagning. Patienterna tas om hand i prioritetsordning, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som har kommit in efter dig få vård före dig.

 

Omaolo ,

I tjänsten Omaolo kan du bedöma enskilda symptom eller hälsoproblem. Utifrån ditt svar får du eventuella vårdanvisningar och rekommendationer om hur du ska gå vidare.

Sjukhus

Mejlans tornsjukhus

Mejlans tornsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi och neurologi.

Tjänster

Jour

På jouren, det vill säga våra akutmottagningar, behandlar vi akuta sjukdomar och skador samt problem i anslutning till psykisk hälsa som kräver brådskande…