Gå till huvudinnehåll

Lung- och matstrupskirurgiska avdelningen M11

Nyckelord:
  • lungsjukdomar

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus, Avdelningen för lung- och matstrupskirurgi M11, 11 vån.
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 340
HUS 00029

Betjäningstid

mån–ons 12.00–13.00
fre 12.00–13.00

Besökstid

Betjäningstid

mån–sön 13.00–19.00

Vid lung- och matstrupskirurgiska vårdavdelningen på Mejlans tornsjukhus vårdar vi patienter med god- eller elakartade sjukdomar i lungorna, mat- eller luftstrupen, mediastinum eller bröstväggen. 

Vår enhet för lung- och matstrupskirurgi som finns på Hjärt- och lungcentrum är det ledande nationella centret och den ledande utvecklaren inom sitt verksamhetsområde i Finland.

En del av våra patienter kommer planerat för ingrepp/operationer och en del via jouren. Vi behandlar allt från unga vuxna till äldre patienter. Vårdperioderna hos oss varierar från några dygn till flera veckor. Vår avdelning har 24 patientplatser.

Vi behandlar patientremisser för lung- och matstrupskirurgi i samarbete med kontaktskötaren och lung- och matstrupskirurgen. Kirurgen bedömer hur brådskande din remiss är och ger instruktioner. För vissa räcker vård på polikliniken, ett läkarmottagningsbesök, ett litet ingrepp eller en papperskonsultation. Vissa behöver en operation eller en sådan vårdåtgärd som kräver vård på vårdavdelningen.

Patienter som kommer till oss för operation kallas ofta till ett poliklinikbesök. Då träffar du en sjukskötare, fysioterapeut, den opererande läkaren och anestesiläkaren. Under detta besök får du anvisningar för hur du förbereder dig för operationen.

Sjukhus

Mejlans tornsjukhus

Mejlans tornsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi och neurologi.

Tjänster

Lung-, mediastinal- och matstrupskirurgi

Inom lung-, mediastinal- och matstrupskirurgi behandlar och undersöker vi alla god- och elakartade sjukdomar i brösthålan, bortsett från hjärtsjukdomar…

Tjänster

Reija Sjöholm

Avdelningsskötare, Lung- och matstrupskirurgiska avdelningen M11

Jari Räsänen

Avdelningsansvarig läkare, Lung- och matstrupskirurgiska avdelningen M11