Gå till huvudinnehåll

Leiko-enheten

Nyckelord:
  • Mejlans tornsjukhus
  • leiko

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus, Leiko-enheten
Haartmansgatan 4, P-våningen
Helsingfors

Postadress

PB 340
HUS 00029

Betjäningstid

mån–fre 7.00–15.00

Våra patienter kommer till vår Leiko-enhet på operationsdagens morgon och förflyttas efter förberedelser från vår enhet till operationssalen.

Våra patienter förbereder sig hemma inför operationen enligt de anvisningar som angetts per telefon eller på förbesöket. 

Efter den postoperativa övervakningen i uppvakningsrummet förflyttas våra patienter till vårdavdelningen för respektive specialitet för fortsatt vård.

För förfrågningar om patienter, kontakta den vårdavdelning som patienten förflyttas till efter ingreppet och övervakningen i uppvakningsrummet.​​​​​

Operationshuset.fi ,

halsobyn.fi

Goda förberedelser garanterar en smidigare operation och snabbare återhämtning. På vår webbplats hittar du anvisningar och tips för förberedelser inför operationen och för återhämtningen.

Sjukhus

Mejlans tornsjukhus

Mejlans tornsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi och neurologi.

Tjänster

Johanna Koivu

Avdelningsskötare, levertransplantationer och leverkirurgi

Anne Pesonen

Ansvarig läkare

Leiko-enheten