Gå till huvudinnehåll

Kirurgiska dagenheten, Mejlans tornsjukhus

Nyckelord:
  • Mejlans tornsjukhus
  • gastroenterologi
  • kärlkirurgi

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus
Haartmansgatan 4
Helsingfors

3. våningen

Postadress

PB 340
00029 HUS
mån–fre 7.30–15.00

Vi vårdar patienter i den kirurgiska dagenheten på tredje våningen i Mejlans tornsjukhus.

Vår enhet verkar under Gastrocentrums gemensamma avdelning M13, där vi vårdar patienter som kommer med remiss för ingrepp inom olika specialiteter såsom gastroenterologi, hjärtkirurgi, thoraxkirurgi, kärlkirurgi och specialiteter inom urologi.

Du kan förbereda dig för åtgärden hemma enligt de instruktioner som du fått av oss i förväg. Vänligen kom till enheten på avtalad tid. Efter förberedelserna väntar du på att få komma till undersökningen eller åtgärden. Vi kontrollerar ditt tillstånd både innan och efter ingreppet. Efter uppföljningen skrivs du ut eller flyttas över till vårdavdelningen. ​Observera att du eventuellt inte kan köra bil efter ingreppet eller undersökningen.

På vår enhet arbetar två eller tre sjukskötare åt gången, och vi har tio vårdplatser. Sjukskötaren tar emot dig, tar hand om din medicinering och din förberedelse inför ingreppet samt övervakar dig efter ingreppet. Dessutom instruerar våra sjukskötare dig till att självständigt utföra behandlingsåtgärder. Vi arbetar i nära samarbete med andra enheter, som till exempel endoskopienheten och röntgen. Du kommer till dagenheten via remisscentralen, genom bokning via polikliniken.  

Från vår avdelning förflyttas du till vårdavdelningen för fortsatt vård.

 

Sjukhus