Gå till huvudinnehåll

Kärlkirurgiska vårdavdelningen M12, Mejlans tornsjukhus

Nyckelord:
  • kärlkirurgi
  • Mejlans tornsjukhus
  • Gastrocentrum

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus
Haartmansgatan 4
Helsingfors

12. våningen

Postadress

PB 340
00029 HUS

Förfrågningar om patienter som vårdas på vårdavdelningen

Telefon, Förfrågningar om patienter som vårdas på vårdavdelningen: 09 471 72299

Besökstider

mån–sön 13.00–19.00
Våra läkare cirkulerar på avdelningen på morgnarna mellan kl. 9 och 12 och våra sjukskötare fokuserar på patienternas vårdåtgärder. Vi önskar att de anhörigas förfrågningar gällande patienter som vårdas på avdelningen görs efter kl. 13.00.

På kärlkirurgiska vårdavdelningen M12 (A och B) vårdar vi patienter som genomgått olika kärlkirurgiska undersökningar och ingrepp utanför kraniet och bröstkorgen.

Hoitajat katsovat tietokonetta toimistossa.

Våra vanligaste ingrepp är röntgen med kontrastmedel, ballongvidgningar, stentningar och kranskärlsoperationer samt dialysfistelingrepp. På avdelningen vårdar vi också kärlkirurgiska infektionspatienter.​

Vår enhet har riksomfattat specialiserat sig på onkovaskulär kirurgi, dvs. kirurgi på tumörer som växer in i de stora blodkärlen.

Sjukhus