Gå till huvudinnehåll

Kardiologiska avdelningen och övervakning

Nyckelord:
  • hjärtsjukdomar
  • kardiologi

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus, Kardiologiska avdelningen och övervakningen, våningarna M8 och M9
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 340
00029

Besökstid

Betjäningstid

mån–sön 13.00–19.00

På vår avdelning på Mejlans tornsjukhus undersöker och vårdar vi hjärtpatienter som behöver krävande specialiserad sjukvård.

Du söker dig till vård hos oss med remiss.

Våra patienter kommer till vår avdelning även via jouren. Alla vuxna finländare för vilka man överväger hjärttransplantation eller installation av en hjälppump i hjärtat som vårdform vid hjärtsjukdom, kommer till vår avdelning för vidare undersökningar och för planering av vården.

Vården kan gälla kranskärlssjukdom, rytmrubbning i hjärtat, defekt i hjärtklaff eller andra strukturella defekter, hjärtmuskelsjukdom eller hjärtsvikt. Vårt sakkunniga team ger dig trygg vård av hög kvalitet, bästa möjliga hjälp för dina besvär samt stöd för att leva med sjukdomen. Vi stöder dig också i din egenvård hemma.

Din fortsatta vårdplats är en specialpoliklinik i ditt bostadsområde, hälsovårdscentralen, företagshälsovården, polikliniken på Hjärt- och lungcentrum eller annan specialiserad poliklinik.

Vi önskar att besöken på Övervakningsenheten hålls korta, inga blommor.

Sjukhus

Mejlans tornsjukhus

Mejlans tornsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi och neurologi.

Tjänster

Hjärtsjukdomar

Inom hjärtsjukdomar, dvs. kardiologin, behandlar vi hjärtsjukdomar som kräver specialiserad sjukvård.

Tjänster

Annukka Sandell

Avdelningsskötare, Kardiologiska avdelningen och övervakningen

Markku Pentikäinen

Avdelningsöverläkare, Kardiologiska avdelningen och övervakning