Gå till huvudinnehåll

Hjärtstationen

Nyckelord:
  • hjärtsjukdomar
  • kardiologi

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus, 2 vån.
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 340
HUS 00029

Betjäningstid

mån–fre 9.00–11.00

Hjärtstationen på Mejlans tornsjukhus är en behandlingsenhet där vi utför både invasiva och icke-invasiva diagnostiska och terapeutiska ingrepp. 

Våra verksamhetsställen finns på tre sjukhus: Mejlans, Jorvs och Pejas.

Mejlans hjärtstation är den största av våra verksamhetsställen. Vi har sex behandlingsrum för invasiva ingrepp, två rum för ekokardiografi samt ett rum för gammaundersökningar.

Tack vare den kardiologiska jouren har vår avdelning en dygnet runt-ingreppsberedskap. Vår avdelning har inga bäddplatser.

Våra vanligaste invasiva ingrepp är:

  • kontraströntgen av kranskärlen
  • ballongvidgningar av kranskärlsförträngningar
  • kateteriseringsundersökningar av klaffel 
  • pacemakerinsättningar  
  • kateteriseringsundersökningar och behandlingar av rytmrubbningar
  • biopsi av hjärtmuskeln

 Dessutom utför vi icke-invasiva undersökningar, bland annat:

  • ekokardiografi
  • perfusionsavbildning av hjärtmuskeln med en gammakamera.

Du kommer för vård till oss huvudsakligen genom en bedömning som gjorts av en specialist på polikliniken, från kardiologiska avdelningar och hjärtövervakningar samt från andra sjukhus och verksamhetsområden i Södra Finlands område. Vi utför en betydande del av undersökningarna polikliniskt.

Sjukhus

Mejlans tornsjukhus

Mejlans tornsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi och neurologi.