Gå till huvudinnehåll

Hjärtövervakning CCU

Nyckelord:
  • hjärtsjukdomar
  • kardiologi

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus, Hjärtövervakning CCU, 2 vån.
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 340
HUS 00029

Besökstid

Betjäningstid

mån–sön 14.00–19.00

Hjärtövervakningen (CCU) på Mejlans tornsjukhus är en övervakningsavdelning där vi utför intensifierad övervakning av kroppsfunktioner vid akut hjärtsjukdom såsom kranskärlssjukdom.

Våra patienter får vård av vårt team som specialiserat sig på akuta hjärtsjukdomar. Vår vårdfilosofi styrs av principen om jämlikhet mellan människor och av individuellt bemötande av patienten och dennes närstående.

Vårdtiden på vår avdelning är i genomsnitt 1–2 dygn. Från vår avdelning flyttas du för fortsatt vård till exempel till vårdavdelningen, till närsjukhuset eller till operations- och intensivvårdsavdelningen. Verksamheten på vår avdelning är av jourkaraktär och vi samarbetar aktivt med primärvården, Hjärtstationen, akutmottagningen, operationsavdelningen, intensivvårdsavdelningarna, vårdavdelningarna, andra sjukhus samt med sjuktransporten.

För att trygga din vård under behandlingen och återhämtningen är det önskvärt att besöken är korta. Vi önskar att du inte tar med blommor och inte använder parfym när du kommer på besök. På grund av verksamhetens karaktär på vår avdelning är det inte möjligt att använda mobiltelefoner och smartapparater.

Sjukhus

Mejlans tornsjukhus

Mejlans tornsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi och neurologi.

Tjänster

Sari Hirvi

Avdelningsskötare, Hjärtövervakningen CCU

Ilkka Tierala

Avdelningsansvarig läkare, Hjärtövervakningen CCU