Gå till huvudinnehåll

Hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen M2A, Mejlans tornsjukhus

Nyckelord:
  • hjärtsjukdomar
  • kärlkirurgi
  • verisuonten toimenpiteet

På hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen på Mejlans tornsjukhus vårdar vi patienter som undergått en hjärtoperation eller en operation i de stora kärlen i bröstkorgen.

På avdelningen vårdar vi också hjärt- och lungtransplantationspatienter efter transplantationsoperationen samt patienter som får hjälppumpbehandling för hjärtat.

Vi hoppas att endast de allra närmaste besöker avdelningen och att besöken i regel är korta, 15–30 minuter. Ta inte med blommor till avdelningen. När det gäller andra föremål som tas med, ber vi diskutera saken med vår personal.
Vi önskar att du inte besöker vår avdelning, om du är förkyld, har magsjuka eller någon annan smittsam sjukdom.

 

Feedback

Hittade du vad du sökte?