Gå till huvudinnehåll

Hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen M2A, Mejlans tornsjukhus

Nyckelord:
  • hjärtsjukdomar
  • kärlkirurgi
  • verisuonten toimenpiteet

På hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen på Mejlans tornsjukhus vårdar vi patienter som undergått en hjärtoperation eller en operation i de stora kärlen i bröstkorgen.

På avdelningen vårdar vi också hjärt- och lungtransplantationspatienter efter transplantationsoperationen samt patienter som får hjälppumpbehandling för hjärtat. Vår enhet är en del av Bro- och Mejlans sjukhus intensivvårdsavdelning.

Vi hoppas att endast de allra närmaste besöker avdelningen och att besöken i regel är korta, 15–30 minuter. Ta inte med blommor till avdelningen. När det gäller andra föremål som tas med, ber vi diskutera saken med vår personal.
Vi önskar att du inte besöker vår avdelning, om du är förkyld, har magsjuka eller någon annan smittsam sjukdom.

 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.