Gå till huvudinnehåll

Hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen M2A

Nyckelord:
  • hjärtsjukdomar

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus, M2A Hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen , 2 vån.
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 340
HUS 00029

Besökstid

Betjäningstid

mån–sön 12.00–19.00

På hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen på Mejlans tornsjukhus vårdar vi patienter som undergått en hjärtoperation eller en operation i de stora kärlen i bröstkorgen.

På avdelningen vårdar vi också hjärt- och lungtransplantationspatienter efter transplantationsoperationen samt patienter som får hjälppumpbehandling för hjärtat.

Vi hoppas att endast de allra närmaste besöker avdelningen och att besöken i regel är korta, 15–30 minuter. Ta inte med blommor till avdelningen. När det gäller andra föremål som tas med, ber vi diskutera saken med vår personal.
Vi önskar att du inte besöker vår avdelning, om du är förkyld, har magsjuka eller någon annan smittsam sjukdom.

 

Sjukhus

Mejlans tornsjukhus

Mejlans tornsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi och neurologi.

Tjänster

Hjärtkirurgi

Inom hjärtkirurgin behandlar vi hjärtsjukdomar som kräver kirurgi.

Tjänster

Jenni Sakki

Avdelningsskötare, Hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen M2A

Raili Suojaranta

Avdelningsansvarig läkare, Hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen M2A