Gå till huvudinnehåll

Gastrocentrums gemensamma avdelning M13 och VARKO-enheten, Mejlans tornsjukhus

Nyckelord:
  • Mejlans tornsjukhus
  • bukkirurgi
  • urologi

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus
Haartmansgatan 4
Helsingfors

13 våningen

Postadress

PB 340
00029 HUS

HUS Gastrocentrums gemensamma avdelning M13 på tornsjukhuset är en helhet som omfattar en multidisciplinär kirurgisk vårdavdelning med 15 vårdplatser, samt VARKO-enheten för tidig utskrivning med 15 vårdplatser.

Hoitaja juttelee potilaan kanssa.

Personalen på vår avdelning har ett nära samarbete med olika specialiteter. Vårdarbetet och dess kvalitet utvecklas aktivt. Vårt vårdarbete styrs av principen om jämlikhet och individuellt bemötande av patienter och deras anhöriga. Handledning och rådgivning för patienterna och deras anhöriga är en viktig del av vårt vårdarbete.

Våra specialiteter på vårdavdelning M13 är urologi, kärlkirurgi, endokrinologi och endokrinkirurgi. Våra utbildade uroterapeuter utgör ett stöd för högkvalitativ vård av urologipatienter. Vårdavdelningen har 15 vårdplatser på vardagar och 12 på veckoslut.

VARKO-enheten för tidig utskrivning öppnades intill vårdavdelning M13 i A-flygeln i mars 2019. Dit kommer du för elektiva ingrepp inom specialiteterna urologi, gastrokirurgi, gastroenterologi samt kärlkirurgi. VARKO står för varhainen kotiutuminen, tidig utskrivning. Syftet med enheten är att ge dig trygg postoperativ uppföljning som motsvarar kraven för den specialiserade sjukvården. Vi på VARKO-enheten vill att patientprocesserna ska vara så smidiga och kundorienterade som möjligt. Vårt mål är att du ska skrivas ut på ett tryggt sätt när du uppfyller kriterierna för utskrivning samma dag eller nästa dag.

Under vårdavdelning M13 finns också LEIKO-enheten (leikkaukseen kotoa, till operation hemifrån) och dagkirurgiska enheten.

Du kommer till vår avdelning med remiss.
 

Sjukhus

Feedback

Hittade du vad du sökte?