Gå till huvudinnehåll

Gastrocentrums gemensamma avdelning M13 och VARKO-enheten

Nyckelord:
  • Mejlans tornsjukhus
  • bukkirurgi
  • urologi

Öppettider och kontaktuppgifter

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus, 13 vån.
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 314
HUS 00029

HUS Gastrocentrums gemensamma avdelning M13 på tornsjukhuset är en helhet som omfattar en multidisciplinär kirurgisk vårdavdelning med 15 vårdplatser, samt VARKO-enheten för tidig utskrivning med 15 vårdplatser.

Hoitaja juttelee potilaan kanssa.

Personalen på vår avdelning har ett nära samarbete med olika specialiteter. Vårdarbetet och dess kvalitet utvecklas aktivt. Vårt vårdarbete styrs av principen om jämlikhet och individuellt bemötande av patienter och deras anhöriga. Handledning och rådgivning för patienterna och deras anhöriga är en viktig del av vårt vårdarbete.

Våra specialiteter på vårdavdelning M13 är urologi, blodkärlskirurgi, endokrinologi och endokrinkirurgi. Våra utbildade uroterapeuter utgör ett stöd för högkvalitativ vård av urologipatienter. Vårdavdelningen har 15 vårdplatser på vardagar och 12 på veckoslut.
VARKO-enheten för tidig utskrivning öppnades intill vårdavdelning M13 i A-flygeln i mars 2019. Dit kommer du för elektiva ingrepp inom specialiteterna urologi, gastrokirurgi, gastroenterologi samt blodkärlskirurgi. VARKO står för varhainen kotiutuminen, tidig utskrivning. Syftet med enheten är att ge dig trygg postoperativ uppföljning som motsvarar kraven för den specialiserade sjukvården. Vi på VARKO-enheten vill att patientprocesserna ska vara så smidiga och kundorienterade som möjligt. Vårt mål är att du ska skrivas ut på ett tryggt sätt när du uppfyller kriterierna för utskrivning samma dag eller nästa dag.

Under vårdavdelning M13 finns också LEIKO-enheten (leikkaukseen kotoa, till operation från hemmet) och dagkirurgiska enheten.

Du kommer till vår avdelning med remiss.
 

Sjukhus

Mejlans tornsjukhus

Mejlans tornsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi och neurologi.

Tjänster

Urologi

Inom urologin behandlar vi sjukdomar i njurarna och urinvägarna hos män och kvinnor samt i könsorganen hos män. Vi bedriver också forskning och behandlar…

Endokrinologi och sjukdomar i parenkymorgan

Vi vårdar patienter inom endokrinologi och specialiteterna endokrin kirurgi, transplantations- och leverkirurgi samt nefrologi.

Bukkirurgi och endoskopi

Inom bukkirurgin undersöker och behandlar vi kirurgiska sjukdomar i mag-tarmkanalen. Dessa inkluderar tarmsjukdomar från matstrupen till ändtarmen samt…

Tjänster

Johanna Koivu

Avdelningsskötare, levertransplantationer och leverkirurgi