Gå till huvudinnehåll

Endoskopienheten, gastroenterologiska polikliniken

Nyckelord:
  • Mejlans tornsjukhus
  • bukkirurgi
  • endoskopi

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus, 3 vån.
Haartmansgatan 4
Helsingfors

Postadress

PB 340
HUS 00029

Betjäningstid

mån–fre 8.00–15.30

På endoskopienheten utför vi endoskopiska undersökningar av mag-tarmkanalen och luftrören.

Lääkäri tekee toimenpidettä sairaalassa.

De vanligaste undersökningarna i vår enhet består av endoskopi av magsäcken och tjocktarmen samt bronkoskopier där vi undersöker lungsjukdomar. I samband med en endoskopi kan vi ta provbitar samt utföra olika ingrepp såsom borttagning av små tumörer.

Vi genomför undersökningarna med ett böjligt endoskop som i en tunn slang har kanaler med olika instrument för ingrepp och i änden finns en digital kamera.
 
Med hjälp av endoskopiutrustningen avbildar vi också gallvägar och avlägsnar stenar från gall- och bukspottskörtelgångarna utan operationsingrepp. Med hjälp av ultraljudsendoskopi kan vi hitta förändringar som är svåra att konstatera med övriga bilddiagnostiska undersökningar samt ta prover genom mag-tarmkanalen eller luftvägarna från ställen där det annars är svårt att få en provbit.

På den gastroenterologiska polikliniken behandlar vi sjukdomar i levern och mag-tarmkanalen. De viktigaste grupperna av sjukdomar är inflammatoriska tarmsjukdomar, autoimmuna sjukdomar i levern (PBC, PSC och autoimmun hepatit) samt patienter med virushepatit.

Du kommer till endoskopienheten och gastroenterologiska polikliniken med en remiss.

Sjukhus

Mejlans tornsjukhus

Mejlans tornsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi och neurologi.

Tjänster

Perttu Arkkila

Avdelningsöverläkare, endoskopienheten

Piia Luostarinen

Avdelningsskötare, endoskopienheten