Gå till huvudinnehåll

Blodkärlskirurgiska vårdavdelningen M12

Nyckelord:
  • blodkärlskirurgi
  • Mejlans tornsjukhus
  • Gastrocentrum

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Mejlans tornsjukhus, 12 vån.
Haartmansgatan 4, 00029
Helsingfors

Postadress

PB 340
Helsingfors 00029

Betjäningstid

mån–fre 12.30–13.30

Öppettider

Betjäningstid

mån–sön 13.00–19.00

På blodkärlskirurgiska vårdavdelningen M12 (A och B) vårdar vi patienter som genomgått olika kärlkirurgiska undersökningar och ingrepp utanför kraniet och bröstkorgen.

Hoitajat katsovat tietokonetta toimistossa.

Våra vanligaste ingrepp är röntgen med kontrastmedel, ballongvidgningar, stentningar och bypass-operationer på kärl samt dialysfistelingrepp. På avdelningen vårdar vi också blodkärlskirurgiska infektionspatienter.​

Vår enhet har riksomfattat specialiserat sig på onkovaskulär kirurgi, dvs. kirurgi på tumörer som växer in i de stora blodkärlen.

Sjukhus

Mejlans tornsjukhus

Mejlans tornsjukhus är en del av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På sjukhuset vårdar vi patienter inom specialiteterna hjärt- och thoraxkirurgi, kärlkirurgi, bukkirurgi och neurologi.

Tjänster

Blodkärlskirurgi

Vår blodkärlskirurgiska linje är en av de största kärlkirurgiska enheterna i Europa och en ledande aktör i Finland.

Tjänster

Merja Mäki

Avdelningsskötare

Ilkka Kantonen

Avdelningsansvarig avdelningsöverläkare, koordinerande läkare för onkovaskulära teamet

Pekka Aho

Avdelningsöverläkare