Gå till huvudinnehåll

Mejlans samjour

Nyckelord:
  • jour
  • hälsocentralsjour
  • specialistvårdsjour

Ingång till Mejlans samjour från och med den 8.1.2024 via Brosjukhusets ingång (Paciusgatan 3).

Vi behandlar akuta sjukdomar och skador hos personer över 16 år, samt psykiska problem som kräver brådskande vård.

Gör först en symtombedömning I Omaolo-tjänsten. Du får anvisningar dygnet runt och vid behov kontakt med vårdpersonalen
ELLER
kontakta hälsostationen vardagar kl. 8-16 och ring vid andra tidpunkter Jourhjälpen tfn 116117 innan du uppsöker samjouren.

kulku-meilahden-yhteispaivystykseen-8.1.2024-alkaen-siltasairaalan-sisaankaynnin-paciuksenkatu-1-kautta

Remitterade patienter inom den specialiserade sjukvården

När det gäller den specialiserade sjukvården betjänar vi hela Nylands område dygnet runt på bred front. För den specialiserade sjukvårdens akutmottagning behöver du remiss av en läkare. 

Vid en livshotande nödsituation kan du komma till oss dygnet runt oberoende av boningsort.

Helsingforsbor som behöver psykiatrisk hjälp

Lågtröskelservicestället Mieppiger samtalsstöd för den psykiska hälsan. Reservera tid i Maisa.

Vid akuta mentala problem får du hjälp av din egen hälsostation vardagar kl. 8–16. Här hittar du hälsostationernas kontaktuppgifter.

Vid Mejlans samjour erbjuder vi också brådskande psykiatrisk första hjälp vid allvarliga psykiska störningar dygnet runt för Helsingforsbor över 16 år.


Jour för munsjukdomar

Vår nattjour för munsjukdomar finns på Mejlans samjour i anslutning till jouren för mun- och käkkirurgi. Vid nattjouren för munsjukdomar vårdar vi mellan kl. 21 - 8 invånare inom Nyland som behöver omedelbar vård. Ring Jourhjälpen tfn 116117 innan du uppsöker jouren.

Under vardagskvällar, veckoslut och helgdagar är jouren för munsjukdomar verksam i Parksjukhuset.

På vardagar får du hjälp av tandhälsovården i ditt eget välfärdsområde eller Helsingfors stad.


Jourbesökets uppskattade längd

På sjukhusets akutmottagning bedömer vi alltid först vårdbehovet och hur brådskande vården är. Utgående från detta hänvisas du till sjukskötarens eller läkarens mottagning. Patienterna tas om hand i prioritetsordning, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som har kommit in efter dig få vård före dig.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.