Gå till huvudinnehåll

Intensivvårdsavdelningen, Mejlans brosjukhus

Nyckelord:
  • intensivvård
  • intensivvårdsavdelningen

På intensivvårdsavdelningen på Mejlans brosjukhus vårdar vi intensivvårdspatienter från alla specialiteter.

På intensivvårdsområdet på Brosjukhuset har vi 59 patientplatser på fem enheter. På varje av våra enheter A–E finns det 8–15 patientplatser.

Vi vårdar patienter som behöver intensivvård inom alla specialiteter, exklusive barnpatienter och brännskador. Intensivvård för barnpatienter ordnas i första hand på Nya barnsjukhusets intensivvårdsavdelning och intensivvård av brännskador på Jorvs sjukhus avdelning U2.

Hjärtkirurgiska intensivvårdsavdelningen som är den sjätte avdelningen på Mejlans intensivvårdsområde ligger på 2 våningen i Mejlans tornsjukhus. I anslutning till avdelningen finns intensivvårdens efterpoliklinik.

Intensivvård är ett multiprofessionellt samarbete: för vården svarar en specialistläkare som har en utbildning i intensivvård, och den involverar specialister från många olika områden, läkare som specialiserar sig, sjukskötare, fysioterapeuter, en farmaceut, avdelningssekreterare, instrumentvårdare och lokalvårdare. Om patienten eller de närstående behöver råd från andra specialarbetare, till exempel en socialarbetare, patientombud, sjukhuspräst eller en representant för ett annat trossamfund, får man kontakt med dem via patientens egen intensivvårdare.

Som en del av universitetssjukhuset fungerar vår avdelning också som utbildare. Vi bedriver medicinsk och vårdvetenskaplig forskning för att utveckla vården av våra patienter. 

Det bildas ett individuellt dagligt schema för varje patient på basis av den vård, de undersökningar och behandlingar hen behöver.

Besök på intensivvårdsavdelningen

Det är fritt att välja när man besöker vår avdelning. På grund av vår verksamhets karaktär önskar vi att endast patientens närstående besöker avdelningen och att besöket inte belastar patienten (15–30 minuter). Det är bra att meddela om besöket i förväg så att vi vet att vi ska möta er. I specialfall kan man komma överens om besök på natten.

Tjänster

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.