Gå till huvudinnehåll

OLKA-verksamhet, Malms sjukhus

Nyckelord:
  • olka
  • frivilligarbete
  • kamratstöd

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Malms sjukhus
Talvelavägen 6
Helsingfors

Postadress

PB 650
00029 HUS

Kontaktuppgifter för volontärerna

Email, Kontaktuppgifter för volontärerna: @email

OLKA® är en koordinerad organisations- och volontärverksamhet på sjukhus. Vårt mål är att erbjuda avspända möten med patienter och närstående samt att ge dem stöd för att anpassa sig till sjukdomen. OLKA är ett samarbete mellan HUS och HyTe ry.

OLKA:s volontärverksamhet på Malms sjukhus

Du känner igen OLKA:s volontärer på den ljusgröna västen. Volontärerna har fått utbildning och de har tystnadsplikt. Volontärverksamheten ersätter inte vårdpersonalen. Volontärerna finns här för dig.

Volontärerna på Malms sjukhus är assisterar vid entrén och erbjuder samtalsstöd (akutmottagningen, avdelningarna 2, 4 och 5)

Utöver detta kan du höra dig för om kamratstöd för dig själv eller använda dig av Kamrathusets sökmotor.

Blev du intresserad av volontärarbetet på sjukhuset? Ta kontakt med OLKA!

Sjukhus