Gå till huvudinnehåll

Malms samjour

Nyckelord:
  • jour
  • hälsocentralsjour
  • specialistvårdsjour

Psykiatriska jouren har flyttat från Malms sjukhus till Haartmanska sjukhuset

Den psykiatriska jouren för Helsingforsbor över 16 år verkar i Mejlans samjour, i Haartmanska sjukhuset. Adress: Haartmansgatan 4, byggnad 12.
Det finns inte längre någon psykiatrisk jour vid Malms sjukhus.

Vi behandlar akuta sjukdomar och skador hos personer över 16 år, som kräver brådskande vård.

Gör först en symtombedömning I Omaolo-tjänsten. Du får anvisningar dygnet runt och vid behov kontakt med vårdpersonalen
ELLER
kontakta hälsostationen vardagar kl. 8-16 och ring vid andra tidpunkter Jourhjälpen tfn 116117 innan du uppsöker samjouren.

Remitterade patienter inom den specialiserade sjukvården

För den specialiserade sjukvårdens akutmottagning behöver du remiss av en läkare. 

Vid en livshotande nödsituation kan du komma till oss dygnet runt oberoende av boningsort.

Helsingforsbor som behöver psykiatrisk hjälp

Lågtröskelservicestället Mieppi ger samtalsstöd för den psykiska hälsan. Reservera tid i Maisa.

Vid akuta mentala problem får du hjälp av din egen hälsostation vardagar kl. 8–16. Här hittar du hälsostationernas kontaktuppgifter.

Vid Mejlans samjour erbjuder brådskande psykiatrisk första hjälp vid allvarliga psykiska störningar dygnet runt för Helsingforsbor över 16 år.


Jourbesökets uppskattade längd

På sjukhusets akutmottagning bedömer man alltid först vilket behov av vård patienten har och hur brådskande det är. På basis av det hänvisas du till en sjukskötares eller läkares mottagning. Patienterna behandlas i den prioritetsordning som sjukdomen kräver, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som kommit till akutmottagningen efter dig få vård före dig. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.