Gå till huvudinnehåll

Malms samjour

Nyckelord:
  • jour
  • hälsocentralsjour
  • specialistvårdsjour

På Malms sjukhus samjour betjänar vi i första hand invånare över 16 år som bor i östra, sydöstra, nordöstra och norra Helsingfors. I brådskande fall ger vi vård oavsett bostadsort. 

ÖppettiderPsykiatriska jouren flyttar från Malms sjukhus till Haartmans sjukhus fr.o.m. 3.10.

Den psykiatriska jouren för Helsingforsbor över 16 år verkar fr.o.m. 3.10.2022 i Mejlans samjour, i Haartmanska sjukhuset. Adress: Haartmansgatan 4, byggnad 12.
Det finns inte längre någon psykiatrisk jour vid Malms sjukhus.

Borde jag söka mig till jouren?

Ring Jourhjälpen 116 117 innan du uppsöker jouren. 
Om du redan har en remiss till jouren så behöver du inte ringa Jourhjälpen.


Jourbesökets uppskattade längd

På sjukhusets akutmottagning bedömer man alltid först vilket behov av vård patienten har och hur brådskande det är. På basis av det hänvisas du till en sjukskötares eller läkares mottagning. Patienterna behandlas i den prioritetsordning som sjukdomen kräver, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som kommit till akutmottagningen efter dig få vård före dig. 

Feedback

Hittade du vad du sökte?