Gå till huvudinnehåll

Malms samjour

Nyckelord:
 • jour
 • hälsocentralsjour
 • specialistvårdsjour

Kontaktinformation

Besöksadress

Malms sjukhus
Talvelavägen 6
Helsingfors

Postadress

PB 650
00029 HUS

Innan du söker dig till jouren, ring Jourhjälpen

Telefon, Innan du söker dig till jouren, ring Jourhjälpen: 116 117

Öppettider

Terveyskeskuspäivystys

mån–fre 16.00–22.00
lör–sön 8.00–22.00

Specialistvårdsjouren

Öppet dygnet runt.
Besök till samjouren är förbjudna på grund av coronavirusepidemin.

På Malms sjukhus samjour betjänar vi i första hand invånare över 16 år som bor i östra, sydöstra, nordöstra och norra Helsingfors. I brådskande fall ger vi vård oavsett bostadsort. 

Måndag–fredag kl. 8–16 är den egna hälsostationen det primära vårdstället för Helsingforsbor vid akuta sjukdomsfall och mindre olyckor. 

Du behöver inte en remiss till hälsocentralsjouren. Du behöver en läkarremiss för specialistvårdsjouren, men i nödfall kan du komma utan remiss. 

Ring Jourhjälpen 116 117 innan du uppsöker jouren. I nödsituationer, ring alltid 112.

Om du redan har en remiss till jouren så behöver du inte ringa Jourhjälpen.

De vanligaste symtomen för vilka det alltid är skäl att åka till akutmottagningen:

 • bröstsmärtor
 • förlamningssymtom, såsom plötslig slapphet eller förlust av funktionsduglighet i en extremitet eller talsvårighet
 • sådana problem med den psykiska hälsan som kräver brådskande vård
 • riklig blödning (t.ex. blodiga uppkastningar, stort blödande sår)
 • stora skador och benbrott
 • svår huvudvärk som börjat plötsligt
 • andningssvårigheter
 • magsmärtor som är svåra eller blir värre och har börjat plötsligt

På sjukhusets akutmottagning bedömer man alltid först vilket behov av vård patienten har och hur brådskande det är. På basis av det hänvisas du till en sjukskötares eller läkares mottagning. Patienterna behandlas i den prioritetsordning som sjukdomen kräver, inte i ankomstordning. Därför kan en patient som kommit till akutmottagningen efter dig få vård före dig. 

 

Sjukhus