Gå till huvudinnehåll

Reumatologiska polikliniken, Lojo sjukhus

Nyckelord:
  • Lojo
  • Lojo sjukhus
  • reumatism

Vid Lojo sjukhus reumatologiska poliklinik fokuserar vi på vård av såväl inflammatoriskt aktiva som nya ledsjukdomar.

Vår poliklinik har ingen jour.

Vi vårdar reumapatienter även på internmedicinska polikliniken. Målet för vårt mångprofessionella team är en individuell och högklassig patientvård som vi planerar utifrån remissen. Under mottagningsbesöket träffar du en läkare och en sjukskötare som är insatta i din sjukdom. Vi vårdar dig i samarbete med primärvården, dit du hänvisas för uppföljning under lugnare faser av sjukdomen.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.