Gå till huvudinnehåll

Reumatologiska polikliniken, Lojo sjukhus

Nyckelord:
  • Lojo
  • Lojo sjukhus
  • reumatism

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8, C-ingång, 1 vån.
Lojo

Postadress

PB 1010
00029 HUS

Betjäningstid

mån–fre 7.00–14.00
Vi har en tjänst för återuppringning.

Vid Lojo sjukhus reumatologiska poliklinik fokuserar vi på vård av såväl inflammatoriskt aktiva som nya ledsjukdomar.

Vår poliklinik har ingen jour.

Vi vårdar reumapatienter även på internmedicinska polikliniken. Målet för vårt mångprofessionella team är en individuell och högklassig patientvård som vi planerar utifrån remissen. Under mottagningsbesöket träffar du en läkare och en sjukskötare som är insatta i din sjukdom. Vi vårdar dig i samarbete med primärvården, dit du hänvisas för uppföljning under lugnare faser av sjukdomen.

Sjukhus

Tjänster

Reumatologi

Inom reumatologin behandlar och diagnostiserar vi sjukdomar, smärttillstånd och funktionsstörningar i stöd- och rörelseorganen, bindvävnaden och…