Gå till huvudinnehåll

Psykiatriska avdelningen, Lojo sjukhus

Nyckelord:
  • psykiatri
  • Lojo
  • Lojo sjukhus

På vår avdelning vårdar vi patienter som behöver psykiatrisk vård.

Vår avdelning fungerar som mottagnings- och vårdavdelning för akut insjuknade och patienter som är i behov av omedelbar sjukhusvård. På vår avdelning behandlar vi psykossjukdomar, svåra depressiva tillstånd, självdestruktiva patienter och kristillstånd inom svåra personlighetsstörningar samt missbruksrelaterade psykoser, med undantag av alkoholdelirium (behandlas inom internmedicinen).


Din genomsnittliga vårdtid är ungefär två veckor. I din vård beaktas din sociala omgivningen i form av familje-, par eller nätverksmöten. Din egenvårdarrelation fortsätter vid behov flexibelt utanför sjukhusvården i form av efterpolikliniska besök.

Feedback

Hittade du vad du sökte?