Gå till huvudinnehåll

Psykiatriska avdelningen, Lojo sjukhus

Nyckelord:
  • psykiatri
  • Lojo
  • Lojo sjukhus

På vår avdelning vårdar vi patienter som behöver psykiatrisk vård.

Vår avdelning är en sluten akut/allmänpsykiatrisk avdelning med 24 platser. Vi är en mottagnings- och vårdavdelning för patienter som är i behov av omedelbar sjukhusvård.  Till oss kommer du för vård med en läkarremiss. Den psykiatriska avdelningsvården ges antingen frivilligt eller oberoende av patientens vilja.

Avdelningsvården lämpar sig för behandling av allvarliga psykiska störningar i sådana fall där stödet och åtgärderna inom öppenvården inte räcker till. Bakom vårdhänvisningen till oss kan ligga till exempel en psykos, svår depression, mani, akut självmordskris, en svår personlighetsstörningskris eller en rusmedelspsykos.

Den undersökning och vård du får är symtomatisk, individuell och grundar sig på en vårdplan som utarbetas tillsammans med dig och din öppenvård. En multiprofessionell arbetsgrupp ansvarar för din vård.  Du får även en egen skötare under vårdperioden.  Din vård omfattar till exempel läkemedelsbehandling, vårdsamtal, grupper, familje- och nätverksträffar samt vid behov tjänster som erbjuds av specialarbetare och neuromodulerande behandlingar.

Vi anser att det är viktigt med genuina möten, att stödja dina resurser och din delaktighet!

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.