Gå till huvudinnehåll

Polikliniska vårdenheten, Lojo sjukhus

Nyckelord:
  • Lojo
  • Lojo sjukhus

Vid Lojo sjukhus polikliniska vårdenhet vårdar vi patienter från olika specialiteter som kan skrivas ut samma dag.

Vår enhet har sju patientplatser. På vår enhet arbetar två sjukskötare.
 
I enlighet med läkarens anvisningar ger vi intravenös läkemedelsvård, t.ex. antibiotikabehandlingar, reumamediciner, osteoporosbehandlingar och cytostatika. Dessutom kan vi ge patienter olika slags blodprodukter, göra s.k. venesektioner och vid behov t.ex. göra uppföljning av patienter som genomgått endoskopi eller andra ingrepp.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.