Gå till huvudinnehåll

Plastikkirurgiska polikliniken, Lojo sjukhus

Nyckelord:
  • Lojo
  • Lojo sjukhus
  • plastikkirurgi

Vid Lojo sjukhus plastikkirurgiska poliklinik vårdar vi olika hudcancersår och kroniska sår, såsom ligg- och underbenssår samt ischemiska diabetessår i nedre extremiteter.

Vid Lojo sjukhus arbetar en plastikkirurg. På alla verksamhetsställen – avdelningen, operationssalen och polikliniken – arbetar skötare som är insatta i branschen. Vi samarbetar med plastikkirurgi och de blodkärlskirurgiska klinikerna.

Vi har också en sårpoliklinik, där vi följer upp och vårdar problematiska sår. När det gäller vård av sårpatienter samarbetar vi mycket med hälsocentralerna. Vi tar in patienter till polikliniken efter remiss.

På enheten gör vi också bröstförminskningar och korrigerande operationer efter canceroperationer och efter fetmakirurgi. Dessutom gör vi vid behov olika ärrkorrigeringar, ögonlocksoperationer och operationer av utstående öron, om det finns medicinska orsaker till detta. Man behöver också ofta hjälp från plastikkirurgin vid vård av inflammationer och sår efter olika operationer och olyckor. Vi vårdar små brännskador i Lojo, men vården för omfattande, djupa brännskador har koncentrerats till brännskadeenhet vid Jorvs sjukhus.

Man får inte göra estetiska korrigeringar inom den offentliga hälso- och sjukvården. All vård grundar sig på medicinsk kunskap och allmänna rekommendationer (God medicinsk praxis, SHM:s indikationer för icke-brådskande vård).

Nästan alla operationspatienter kommer till sjukhuset på operationsdagens morgon via Leiko-enheten (till operation hemifrån). Patienter som behöver vårdavdelningsvård kommer till kirurgiska vårdavdelningen 3. Vi gör ingrepp på dagkirurgin och kirurgiska polikliniken i allt högre utsträckning.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.