Gå till huvudinnehåll

Medicinska samavdelningen 4B, Lojo sjukhus

Nyckelord:
  • Lojo
  • Lojo sjukhus
  • internmedicin

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8, A-ingång, 4 vån.
Lojo

Postadress

PB 1010
00029 HUS

Besökstid

Betjäningstid

mån–sön 16.00–19.00
Samtidigt två besökare åt gången.

Vid Lojo sjukhus medicinska samavdelning 4B vårdar vi patienter som lider av lungsjukdomar samt allmänna internmedicinska och neurologiska patienter som behöver specialiserad sjukvård.

Vår avdelning har 35 patientplatser. Den största delen av patienterna kommer till avdelningen via akutmottagningen. Patienterna kommer till avdelningen för vård, undersökningar och rehabilitering från sjukhusets övriga polikliniker eller från avdelningar, sjukhusen i huvudstadsregionen och institutionerna inom primärvården i regionen. På avdelningen tillämpas fria besökstider.

De vanligaste internmedicinska sjukdomarna på avdelningen är diabetes, olika slags infektioner, anemier, cancersjukdomar och alkoholrelaterade besvär. På avdelningen vårdar och rehabiliterar vi neurologipatienter, till exempel strokepatienter. Rehabiliterande vårdarbete är av stor vikt på vår avdelning. Mångprofessionalism är absolut nödvändigt för vården eftersom våra patienters behov sträcker sig hela vägen från grundläggande vård till ordnande av fortsatt vård.

Sjukhus