Gå till huvudinnehåll

Klinisk fysiologi, Lojo sjukhus

Nyckelord:
 • Lojo
 • Lojo sjukhus
 • undersökning av lung- och hjärtfunktion

Vid Lojo sjukhus enhet för klinisk fysiologi finns en pacemakerpoliklinik. Vi gör också lungfunktions- och hjärtmätningar.

Vi gör följande undersökningar inom specialiteten med tidsbokning för kunder vid Lojo sjukhus polikliniker och vårdavdelningar:

Lungfunktionsundersökningar:

 • flödesvolymspirometri
 • diffusionskapacitetsundersökning
 • metakolin-inhalationsprovokation
 • kväveoxidanalys
 • löpansträngningstest
 • Pef-serier

Hjärtundersökningar:

 • kliniskt belastningsprov
 • ultraljudsundersökning av hjärtats anatomi och funktion, s.k. ECHO
 • esofagus-ECHO
 • vilo-EKG
 • långtidsregistreringar
  • SYMTOM-holter-7 dygn
  • Holter-EKG-24h–48h
 • ambulatorisk monitorering av blodtrycket 24 h
 • långvarig oximetermonitorering.

Vi använder mätningar av ankel-brakial-index (ABI) och tå-brakial-index (TBI) med ljuspletysmograf för att åstadkomma bättre blodcirkulationsdiagnostik.

Vid enheten för klinisk fysiologi vid Lojo sjukhus finns en pacemakerpoliklinik där vi gör pacemakerkontroller för pacemakerpatienter både inom Lojo och Västra Nylands sjukvårdsområde.

Feedback

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen! Berätta om hur vi kan förbättra den här sidan.

Berätta om hur vi har lyckats eller hur vi kan förbättra den här sidan.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.