Gå till huvudinnehåll

Internmedicinska vårdavdelningen 4A, Lojo sjukhus

Nyckelord:
  • Lojo
  • Lojo sjukhus
  • internmedicin

Vid Lojo sjukhus internmedicinska vårdavdelning 4A ger vi mångprofessionell, sakkunnig och patientorienterad vård till bland annat hjärtinfarktpatienter och patienter med hjärtinsufficiens och rytmstörningar.

Internmedicinska vårdavdelningen 4A har 12 patientplatser. Vid alla patientplatser finns möjlighet till övervakning via centralmonitorer. Vid monitoruppföljning övervakas bland annat patientens hjärtrytm, puls, blodtryck och andning.

Till avdelningen kommer patienter också från sjukhusen i huvudstadsregionen för fortsatt vård, till exempel efter bypassoperation, ballongvidgning eller insättning av pacemaker.

En viktig del av helhetsvården av patienten är att uppmärksamma, stötta och handleda patientens närstående. 

Feedback

Hittade du vad du sökte?