Gå till huvudinnehåll

Internmedicinska vårdavdelningen 4A, Lojo sjukhus

Nyckelord:
  • Lojo
  • Lojo sjukhus
  • internmedicin

Vid Lojo sjukhus internmedicinska vårdavdelning 4A ger vi mångprofessionell, sakkunnig och patientorienterad vård till bland annat hjärtinfarktpatienter och patienter med hjärtinsufficiens och rytmstörningar.

Internmedicinska vårdavdelningen 4A har 12 patientplatser. Vid alla patientplatser finns möjlighet till övervakning via centralmonitorer. Vid monitoruppföljning övervakas bland annat patientens hjärtrytm, puls, blodtryck och andning.

Till avdelningen kommer patienter också från sjukhusen i huvudstadsregionen för fortsatt vård, till exempel efter bypassoperation, ballongvidgning eller insättning av pacemaker.

En viktig del av helhetsvården av patienten är att uppmärksamma, stötta och handleda patientens närstående. 

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.