Gå till huvudinnehåll

Endoskopienheten, Lojo sjukhus

Nyckelord:
  • Lojo
  • Lojo sjukhus
  • endoskopi

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Lojo sjukhus
Sjukhusvägen 8, A-ingång, 1 vån.
Lojo

Postadress

PB 1010
00029 HUS

Betjäningstid

mån–fre 7.00–12.00
Vi har en tjänst för återuppringning.

Vid Lojo sjukhus endoskopienhet gör vi lungendoskopier och endoskopier av mage och tarmsystem.

Vi utför brådskande jourundersökningar som extra åtgärder under dagen vilket innebär att de ibland kan fördröja starttiden för planerade endoskopiundersökningar. Boka in tillräckligt med tid när du ska komma på undersökning.

I samband med tidsbokningen får du skriftliga anvisningar om undersökningen och tarmtömningen. Om du inte kan tömma tarmen hemma kan du på förhand avtala om att tömningen görs på hälsocentralens eller sjukhusets vårdavdelning.

Endoskopiundersökningen utförs av en läkare i internmedicin, kirurg eller lungläkare som assisteras av två sjukskötare. Den vanligaste orsaken till att vi gör endoskopiska undersökningar av mage eller tarm är oklara magsmärtor, blodiga kräkningar, diarré eller blodig avföring. Lungendoskopier gör vi för att reda ut symtom och ställa en diagnos. I samband med en endoskopi kan vi ta provbitar från slemhinnan som sedan undersöks av patologilaboratoriet. Efter att ha fått resultatet av undersökningen bedömer läkaren som utförde endoskopin behovet av fortsatt vård.

Sjukhus