Gå till huvudinnehåll

Dialysenheten, Lojo sjukhus

Nyckelord:
  • Lojo
  • Lojo sjukhus
  • dialys

Vid Lojo sjukhus dialysenhet vårdar vi patienter som lider av njurinsufficiens som kräver hemodialysbehandling.

Vi har 12 dialysplatser på vår enhet och ger vård i tre vårdskift, morgonskift från måndag till lördag och kvällsskift måndag, onsdag och fredag.

Omkring 35 patienter kommer regelbundet för behandling. Utöver dem vårdar vi även kurs- och semesterdialyspatienter efter möjlighet. I principerna för vår verksamhet ingår att stötta patientens självständighet så att patienten så långt det är möjligt deltar i genomförandet av sin vård.

Den akuta dialysverksamheten har koncentrerats till Mejlans sjukhus.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.