Gå till huvudinnehåll

Dialysenheten, Lojo sjukhus

Nyckelord:
  • Lojo
  • Lojo sjukhus
  • dialys

Vid Lojo sjukhus dialysenhet vårdar vi patienter som lider av njurinsufficiens som kräver hemodialysbehandling.

Vi har 11 dialysplatser på vår enhet och ger vård i tre vårdskift, morgonskift från måndag till lördag och kvällsskift måndag, onsdag och fredag.

Omkring 30 patienter kommer regelbundet för behandling. Utöver dem vårdar vi även kurs- och semesterdialyspatienter efter möjlighet. I principerna för vår verksamhet ingår att stötta patientens självständighet så att patienten så långt det är möjligt deltar i genomförandet av sin vård.

Den akuta dialysverksamheten har koncentrerats till Mejlans sjukhus.

Feedback

Hittade du vad du sökte?