Gå till huvudinnehåll

Dagkirurgiska enheten (PÄIKI), Lojo sjukhus

Nyckelord:
  • Lojo
  • Lojo sjukhus
  • dagkirurgi

På PÄIKI-enheten i Lojo sjukhus utförs dagkirurgiska ingrepp (PÄIKI är en förkortning av det finska ordet för dagkirurgi).

Hoitaja ohjeistaa potilasta leikkauksen jälkeen

Med dagkirurgiska ingrepp avses sådana ingrepp som inte kräver att patienten övernattar på sjukhuset, utan skrivs ut samma dag som ingreppet görs. Patienten förbereder sig hemma enligt givna anvisningar och kommer till operations- och anestesienheten på överenskommen tid på morgonen den dag ingreppet görs.

Respons

Hittade du vad du sökte?

Tack för responsen!

Tack för responsen!

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.

Skriv in din respons om webbplatsen här.

Du skriver väl inte in dina personliga uppgifter här. Observera att vi inte svarar på respons som lämnats via denna blankett. Respons som inte gäller webbplatsen kan ges på vår webbplats.