Gå till huvudinnehåll

Socialarbetare, Kvinnokliniken

Nyckelord:
 • socialt arbete
 • socialt arbete inom hälso- och sjukvård
 • Kvinnokliniken

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kvinnokliniken
Haartmansgatan 2
Helsingfors

Postadress

PB 140
00029 HUS

Kontaktuppgifter till socialarbetare

Polikliniken för kvinnosjukdomar, operations- och anestesiavdelning, kvinnosjukdomar avdelning 30, jour, polikliniken för kvinnosjukdomar (Gräsviken)

Telefon, Polikliniken för kvinnosjukdomar, operations- och anestesiavdelning, kvinnosjukdomar avdelning 30, jour, polikliniken för kvinnosjukdomar (Gräsviken): 040 759 2977

Hotell Familjeboet, avdelning 52, mödrapolikliniken

Telefon, Hotell Familjeboet, avdelning 52, mödrapolikliniken: 050 427 1167

Reproduktionsmedicinska enheten, avdelning 52, förlossningsavdelning, mödrapolikliniken

Telefon, Reproduktionsmedicinska enheten, avdelning 52, förlossningsavdelning, mödrapolikliniken: 050 427 1236

Fosterdiagnostiska enheten, BB-avdelning 61, BB-mottagning, mödrapolikliniken

Telefon, Fosterdiagnostiska enheten, BB-avdelning 61, BB-mottagning, mödrapolikliniken: 050 428 6604

Seri-stödcentret för personer som utsatts för sexuellt våld

Telefon, Seri-stödcentret för personer som utsatts för sexuellt våld: 040 631 1300

Kvinnoklinikens socialarbetare erbjuder socialarbetstjänster för patienter på alla sjukhusets avdelningar och polikliniker.

Socialarbetet på sjukhuset är en del av helheten med vård och rehabilitering. Med en socialarbetare kan du diskutera saker som påverkar din privata livssituation. Socialarbetaren stöttar dig så att du får socialtjänster och -förmåner i rätt tid under graviditeten och efter förlossningen, i de olika skedena av din sjukdom och rehabilitering.

Vi erbjuder hjälp bl.a. i följande frågor:

 • sjukdagpenning
 • familjeförmåner, moderskaps- och faderskapspenning
 • resor och läkemedelskostnader
 • utkomst, boende
 • patientens oro och livssituation, stöd för barnfamiljer
 • krissituation och psykosocialt stöd 
 • mentalvårds- och missbrukartjänster även under graviditeten
 • brottsoffertjänster
 • utländska patienter, papperslösa, utredningar gällande hemkommun
 • anmälan om behov av särskilt stöd
 • ansökan om ändring, överklaganden

Vid behov samarbetar socialarbetaren med olika aktörer. Hälsosocialarbetets tjänster är till för alla patienter, familjer och anhöriga och är konfidentiella och gratis. Du kan kontakta socialarbetaren antingen via telefon eller via personalen.

Varje avdelning och poliklinik har en namngiven socialarbetare som kan nås vardagar under tjänstetid. Du kan själv kontakta socialarbetaren eller så kan en anhörig eller den personal som vårdar dig göra det.

Sjukhus

Tjänster

Socialarbete

Som patient på HUS kan du tillsammans med socialarbetaren diskutera hur sjukdomen påverkar din livssituation.