Gå till huvudinnehåll

Mödrapolikliniken, Kvinnokliniken

Nyckelord:
  • graviditet
  • graviditetsdiabetes
  • förlossningsrädsla

Öppettider och kontaktinformation

Besöksadress

Kvinnokliniken
Haartmansgatan 2
Helsingfors

Postadress

PB 140
00029 HUS

Betjäningstid

mån–fre 7.45–15.30

Betjäningstid

mån–fre 8.00–15.00

På Kvinnoklinikens mödrapoliklinik följer vi upp riskfyllda graviditeter.

För vården behöver du en remiss från mödrarådgivningens läkare, en privatläkare eller en hälsovårdare. På basis av remissen bedömer vi vårdbehovet och hur akut det är. Du får information om detta per brev eller telefon.

På basis av de bakgrundsuppgifter vi får från mödrarådgivningen bedömer vi behovet av en ultraljudsundersökning under tidig graviditet och skickar ett kallelsebrev, om en undersökning är nödvändig. Vi gör undersökningarna i Fosterscreeningsenheten Bulevarden (Bulevarden 22, Helsingfors). 

Mottagningar på Kvinnoklinikens mödrapoliklinik

  • förlossningsläkares och barnmorskors mottagningar
  • diabetiker
  • patienter med förlossningsrädsla
  • personer med rusmedelsproblem

Vänligen anmäl dig i automaten i vestibulen när du kommer till polikliniken.

Sjukhus

Tjänster

Mottagningar under graviditeten

Mottagningarna under graviditeten avser besök för tidig fosterscreening, uppföljning av riskgraviditeter på mödrapolikliniker samt sjukhusvård i särskilda…